Promocija knjige “Uvod u Jugoslaviju” Dejana Jovića

Malo koji događaj u istoriji je doživeo tako raznolika, protivrečna i suprotstavljena tumačenja kao raspad Jugoslavije. Potpuno odsustvo konsenzusa, naučnog, publicističkog, žurnalističkog i kolokvijalnog, svakodnevnog, jednako prevladava i kada je reč o samoj jugoslovenskoj državi u odnosu na koje se grade novi nacionalni identiteti država naslednica. Knjiga Dejana Jovića „Uvod u Jugoslaviju“ u tu polemiku, u tu kakofoniju narativa, u tu nepotrebnu strast, u taj (zapravo) politički sukob unosi smirenost Argumenta.

 Utoliko je Jovićev „Uvod u Jugoslaviju“ svojevrsni reset dosadašnjih interpretacija, nadajmo se i reset percepcija jednog važnog poglavlja povesti (post) jugoslovenskih naroda. Ova knjiga, pisana pre svega za nove generacije, rođene nakon raspada Jugoslavije, objašnjava šta je bila i šta je htela biti Jugoslavija – u čemu je uspela a u čemu nije. Ona nudi uverljiv odgovor i na pitanje – zašto se dogodio njen raspad, odnosno nestanak. Time otvara prostor za nova istraživanja, temeljena na arhivskom gradivu kao i na čvrstoj i uverljivoj metodologiji naučnog istraživanja.

Dejan Jović profesor je politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i naslovni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Od 2013. do 2021. je bio glavni i odgovorni urednik časopisa „Politička misao“, a od osnivanja 2018. glavni je urednik „Tragova“, časopisa za  srpske i hrvatske teme. Rođen je 1968. godine u Samoboru. Diplomirao je u Zagrebu, magistrirao u Ljubljani i Mančesteru, a doktorirao u Londonu na London School of Economics and Political Science 1999. Potom je bio stipendista Jean Monnet Fellow u Europskom univerzitetu Institute u Firenci (2000). Od 2000. do 2010. radio je na Univerzitetu Stirling u Škotskoj, gde je predavao politologiju i bio osnivač i direktor Centra za istraživanje europskog susedstva. Od 2009. godine je profesor na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu, najpre izvanredni (od 2009) pa redovni (od 2014), a od 2020. i redovni u trajnom izboru. Od 2019. je naučni savetnik u trajnom izboru iz područja politologije. Bio je glavni analitičar u Uredu predsednika Republike od 2010. do 2014. Autor je knjiga „Jugoslavija: država koja je odumrla“ (Prometej, Zagreb, 2003; Samizdat/ Fabrika knjiga, Beograd, 2003; Purdue University Press, Lafayette, 2009), te „Rat i mit: politika identiteta u suvremenoj Hrvatskoj“ (Fraktura, Zaprešić, 2017. i 2018). Uredio je i priredio pet zbornika iz područja politologije. Bio je voditelj Odseka za međunarodnu politiku na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti (2012–2016) i predsednik Upravnog veća Instituta za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu. Jedan je od urednika serije knjiga o jugoistočnoj Evropi pri Central European University Pressu. Redovni je član Evropske akademije nauke i umetnosti, te Internacionalne akademije nauka i umetnosti Bosne i Hercegovine. Predsednik je Saveta Srpskog narodnog veća i predsednik Upravnog odbora Foruma za vanjsku politiku.

Komentari