Promocija knjige: PSIHOLOGIJA POLITIČKIH LIDERA

Izdavač: Centar za primenjenu psihologiju i Magelan Pres
Govore: dr Lazar Marićević, psiholog i autor knjige, prof. dr Žarko Trebješanin, psiholog. Moderator: Bojana Ranković, psihološkinja.

Knjiga „Psihologija političkih lidera“ autora Lazara Marićevića, predstavlja značajnu monografsku studiju koja je namenjena, kako stručnjacima iz oblasti psihologije, antropologije, istorije i politikologije, tako i širem krugu čitalaca.

Tema koju je autor ove knjige izabrao veoma je izazovna, naučno relevantna i uvek aktuelna. Predmet su život, ličnosti i politička delatnost svetski moćnih lidera čiji su paradigmatski primeri predsednici SAD.

Knjiga se usredsređuje na psihološko istraživanje ličnosti predsednika, s posebnim osvrtom na temeljno proučavanje njihove motivacije (motiva moći, postignuća, afilijacije i autonomije). Pored teorijskog doprinosa, knjiga ima i praktičan značaj, jer autor nastoji da ukaže i na moguće smernice koje bi omogućile predviđanje ponašanja političara na rukovodećim funkcijama, što je  od izuzetnog značaja za društveni i politički život jedne države.

Promocija ima za cilj da se široka javnost bliže upozna sa psihološkim konceptima u razumevanju ove oblasti.

Dr Lazar Marićević, psiholog, doktor političkih nauka, publicista, predavač, konsultant i aktivista. Predsedava Upravnim odborom Centra za razvoj Srbije. Pored većeg broja publikacija iz oblasti ljudskih prava, nezavisnih institucija, strateškog planiranja i preduzetništva, objavio je monografiju „Samopoštovanje i autoritarnost.“ Kao autor i producent realizovao je informativno-edukativni serijal za mlade „Hoću da znam“ koji se emitovao na RTSu.

Prof. dr Žarko Trebješanin, psiholog, proučava i piše o problemima psihologije ličnosti, socijalne psihologije, psihoanalize, analitičke psihologije, psihologije književnosti, političke psihologije, etnopsihologije i folkloristike. Redovni je profesor na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu. Takođe, predaje i na  Filozofskom i Učiteljskom fakultetu u Beogradu. Do sada je objavio dvadesetak knjiga, četrdesetak predgovora/pogovora, kao i više od dve stotine naučnih i stručnih radova.

Komentari