Promocija knjige “Disciplinovanje demokratije – klasične kritike i moderna sporenja”

U utorak 14. marta u 19:00 u holu Doma omladine Beograda, odmah pored knjižare Beopolis, biće održana promocija knjige “Disciplinovanje demokratije – klasične kritike i moderna sporenja” autora Đorđa Pavićevića i Marka Simednića. Razgovor o knjizi će moderirati Dejan Ilić, urednik izdavačke kuće “Fabrika knjiga” koja je i izdala ovu knjigu.

“Savremena ideja demokratije ima dve snažne karakteristike. S jedne strane, radi se o pojmu koji je tako moćan da je postao univerzalno legitimaciono načelo svakog savremenog političkog poretka. S druge strane, to je pojam ispražnjen od sadržaja. Demokratijom se lako može nazvati i nešto što nije demokratija, a njena legitimaciona moć čini da to bude posebno primamljivo. Širenje demokratije i normativna prihvatljivost njenog pojma postignuti su po cenu de-demokratizacije demokratije. U knjizi se polazi od pretpostavke da nešto nije u redu sa takvom koncepcijom demokratije. Opis stanja demokratije posle Drugog svetskog rata Hansa Kelzena sličan je današnjim opisima. Kelzen piše da je sadržaj simbola demokratije toliko ispražnjen da se može odbaciti sadržaj, a da se zadrži simbol. Kelzen stoga smatra da je od najveće važnosti razotkriti pojmovnu konstrukciju pomoću koje je taj simbol tako uspešno izvrnut. Smatramo da opet vredi postaviti isto pitanje. Potrebno je potražiti nove odgovore” kažu sami autori o svojoj knjizi, a na promociji će biti reči o brojnim važnim temama koje ova knjiga otvara o našoj društvenoj stvarnosti.

Đorđe Pavićević predaje političku teoriju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Bavi se političkom filozofijom i savremenom političkom teorijom. U Fabrici knjiga objavio je studiju “Pravda i politika: nasleđe i granice političke filozofije Džona Rolsa” (2011).

Marko Simendić (1985) predaje na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu istoriju političke misli. Na Univerzitetu u Jorku (UK) završio je master studije i odbranio doktorat 2011. Bavi se ranom modernom političkom filozofijom, teorijama društvenog ugovora, te idejama suverenosti, ličnosti i predstavljanja.

Komentari