Promocija knjige „Bliski istok: rat bez mira“ Slobodana Jankovića

Decenijama nakon knjige „Istočno pitanje“ Vasilja Popovića, jedan domaći autor hronološki nastavlja tamo gde je Popović stao obrađujući fenomen Bliskoistočne krize.

Šta je pomenuta kriza, ko su Palestinci, šta predstavlja mirovni proces, čije su teritorije okupirane i zašto su SAD i Izrael najbolji saveznici pitanja su kojima se bavi knjiga „Bliski istok: rat bez mira“ Slobodana Jankovića (Catena Mundi, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd 2019.).

Janković je u pet celina predstavio istorijat izraelsko-arapskih sukoba i ratova, obradio ulogu velikih i regionalnih sila u krizi, uzroke arapskog proleća i njegovog prerastanja u arapsku zimu, ukazao na status Jerusalima, socijalno-ekonomske odnose, pitanje vode i dmeografskih trendova kao prepreka stvaranju palestinske arapske države. Konačno autor je ispitao ulogu cionizma i prirodu američko-izraelskih odnosa.

 

Na promociji govore: dr Miša Đurković, naučni savetnik i direktor Instituta za evropske studije, dr Vladimir Ajzenhamer, docent na Fakultetu za bezbednost, Univerziteta u Beogradu i autor. Voditelj programa je Sergej Beuk.

 

O autoru:
dr Slobodan Janković, načelnik Centra za susedstvo i Sredozemlje Instituta za međunarodnu politiku i privredu (IMPP). Janković je gostujući predavač na Katedri za orijentalistiku Filoškog fakulteta Univerziteta u Beogradu i na Masteru Geopolitika i međunarodna bezbednost, Univerziteta La Sapienca u Rimu. Držao je predavanja na fakultetima u Bratislavi u Kjotu, Japan. Autor je više desetina naučnih studija na temu bliskoistočne politike, balkanskih granica i odnosa, migracija i savremene istorije Italije. Autor je monografije Angloamerička obmana (Catena Mundi 2017). Urednik je naučnog časopisa na engleskom The Review of International Affairs, IMPP. Janković je član osnivač Centra za konzervativne studije, oženjen, otac troje dece.

Komentari