Promocija knjige “BITI DRUGOME UTEHA I OHRABRENjE – eseji o hrišćanstvu i kulturi”

Ciklus tribina: Religija i civilizacija nekada i danas
Učestvuju: dr Vladimir Kolarić, autor; Blagoje Pantelić, izdavač (knjižara Biblos). Moderator: Jovan Blagojević (Biblijski kulturni centar)

Iako živomo u postmodernoj, pa i hrišćanskoj civilizaciji, tema hrišćanske kulture se često vraća u javnu sferu evropskih zemalja koje, naizgled paradoksalno, su sve manje hrišćanske. Sekularizam koji je postao dominatan u skandinavskim zemljama nije nešto novo niti strano u drugim delovima Evrope što pokazuje i poslednji popis u Engleskoj gde se manje od 50% stanovništa izjasnilo da su hrišćani. Hrišćanstvo se često, u političkoj sferi poistovećuje sa odbranom „tradicionalnih vrednosti“ i „kulturnog nasleđa“, a manje sa hrišćanskim životom u praktičnom smislu. Kakva je budućnost hrišćanstva i postojili način da se „hrišćanska kultura“ ne identifikuje sa nasleđem prošlih vremena, već iskorakom ka savremnom čoveku? Ovo je jedno od brojnih pitanja koja će biti postavljena na događaju na koji vas pozivamo.

Komentari