Promocija knjige „Biblijski putokazi“ Jovana Blagojevića

Ciklus tribina: Religija i kultura

Učestvuju: ma Vuk Jovanović, teolog i religiolog; ma Velibor Martinović, teolog i arheologog, doktorand pri Odeljenju za arheologiju Filozofskog fakulteta UB; ma Jovan Blagojević, teolog, priređivač i autor knjige. Moderator: ma Sergej Beuk, Dom omladine Beograda.

Biblija predstavlja ne samo osnovni dokument hrišćanske vere, već i svojevrsan zbornik drevnoorijentalne književnosti, istorijskih i legendarnih predanja koja se ne tiču samo opšte kulture ili antičkog Izraila. Naime, u vreme kada antički Izrail stupa na istorijsku pozornici, velike civilizacije Sumera, Akada… bile su već davna prošlost, a njihovi osnivači i vladari su se u usmenim i pisanim predanjima iz istorije selili u legende, legende koje svoje jasne ili prikrivene tragove možemo da prepoznamo i u biblijskim narativima, kiževnim obrascima, verovanjima, polemikama… U tom kontekstu, Biblija predstavlja svojevrsan most kojim se povezuje rana hrišćanska civilizacija pa i njeni savremeni sekularizovani nastavljači sa jedne strane, i drevne, tajanstvene civilizacije, biblijskog Orijenta sa druge. Razumevanje kulturologije, poznavanje arheologije i prepoznavanje varijabilnosti biblijskih predanja, stoga, predstavlja način da se bolje upoznamo ne samo sa drevnim, temeljnim, predanjima svog sveta, već i da bolje razumemo taj svet u njegovoj savremenoj formi. Svakako, značaj upoznavanja Biblije i njenog sveta ne iscrpljuje se na kulturološko-civilizacijskom nivou budući da je ona bila i ostala osnovni udžbenik judeo-hrišćanske vere, nešto što je za Oce Crkve i učitelje predstavljalo beskonačnu radost, interesovanje i duhovni intelektualni rast, a što je danas – prema rečima o. Aleksandra Šmemana – zastareli tekst bez mnogo značaja za život. Nadamo se da će izdanje Biblijski putokazi biti jedno od onih koji će da podstaknu novo interesovanje za ove drevne, a opet veoma savremene, tekstove.

 

Komentari