Promocija knjiga „Psihološke igre političara“ Marije Lazarević

Marija Lazarević, lekar i psihoterapeut u superviziji, sa određenim iskustvom u političkoj aktivnosti, hrabro je prihvatila interesantan izazov da definiše spektar manipulativnosti sa aspekta transakcione analize – psihoterapijskog modaliteta kome pripada. Knjigu „Psihološke igre političara“ objavila je kuća Everest Media.

Autor: Marija Lazarević – lekar, specijalista na doktorskim studijama iz neuronauka, psihoterapeut u superviziji, član Mense Srbije , autor brojnih naučnih radova i projekata, saradnik zvaničnog časopisa Mense Srbije i spoljašnji ocenjivač zdravstvenih ustanova Srbije.

Gosti:
1. Dr Ivan Ilić: recenzent, primarijus, psihijatar i psihoanalitički psihoterapeut zaposlen na Kliničkom centru Srbije
2. Boban Knežević: pisac fantastike, stripski scenarista, urednik, izdavač i kulturni aktivista.
3. Vladimir Kolarić: Prozni i dramski pisac, teoretičar umetnosti i kulture, prevodilac. Diplomirao dramaturgiju i doktorirao teoriju dramskih umetnosti, medija i kulture

U knjizi je dat opsežan pregled različitih igara koje srećemo kod političara, čiji nazivi slede pitke i duhovite formulacije, karakteristične za transakcionu analizu. Tu su veoma česte i popularne Igre usmerene ka javnosti, „Spinovanje“, „Botovanje“, „Rodoljub“, „Simpatizeri“, „Biće, biće“, „Presecanje vrpce“…, ali i one koje se odigravaju među samim političarima: „Politički konzilijum“, „Prijatelji neprijatelja“, „Kaži šefe“, „Podela plena“, „Kažu iz vrha“, „Tajni sastanak“… Posebno su interesantne one Igre koje uključuju specifične psihološke karakteristike učesnika u politici: „Misteriozni poslanik“, „Politički oktopod“, „Muva u politici“, „Zihernadla“, „Mali zeleni“… Sve Igre navedene u knjizi, interesantno su i pažljivo analizirane, sa definisanom strukturom odvijanja, kao i ulogama i psihološkim karakteristikama učesnika. Knjiga je za svaku preporuku svima koje politika privlači, ali i onima koji imaju animozitet prema njoj.

Komentari