Predstavljanje Zbornika naučnih radova “Ljubav i strah u fokusu interdisciplinarnih istraživanja”

Ciklus tribina: DISKUSIONI FORUM

Zbornik “Ljubav i strah u fokusu interdisciplinarnih istraživanja”, u izdanju Centra za empirijska istraživanja religije iz Novog Sada, sadrži tekstove koji su izlagani u toku naučne konferencije održane u Beogradu 13. i 14. maja 2021. i sadrži 31 tekst autora različitih obrazovnih profila.

 

U časopisu Religija i tolerancija za 2021. objavljeni su autori na engleskom jeziku. Promocijom Zbornika i otvorenom diskusijom pokušaćemo da sveobuhvatno prikažemo probleme ljubavi i straha, osvetljavajući lavirinte prošlosti i budućnosti, religije i književnosti, psihologije i psihijatrije.

 

Učestvuju:

dr Snežana Joksimović, naučni savetnik, Institut za pedagoška istraživanja,

Prof. dr Milana Ljubičić, Filozofski fakultet u Beogradu, odeljenje za sociologiju,

Prof. dr Zorica Kuburić, Filozofski fakultet u Novom Sadu,

Sava Šovljanski, teolog,

mr. Nemanja Milinović, doktorand, Filološki fakultet Univerziteta u Beogaradu

mr. Julijana Kojić, English Immersion, Beograd, Alma master: St. Vladimir Orthodox Theological Seminary, New York, SAD

Sergej Beuk, Dom omladine Beograda.

Komentari