Predstavljanje udžbenika “NEUROETIKA”

Tribina Bioetičkog društva Srbije

Moderatori: prof. dr Karel Turza, prof. dr Jelena Drulović, prof. dr Zoran Todorović

Predstavljanje udžbenika Neuroetika, prvog iz ove oblasti u našoj zemlji i Regionu, rezultat je zajedničkog napora više od 50 autora različite provenijencije i ekspertize, od lekara, farmaceuta, biologa i veterinara, do pravnika, sociologa i filozofa.

Neuroetika je tako stekla integrativnost i pluriperspektivizam, svojstvene savremenoj bioetici. Naslovi su istovremeno zanimljivi kao popularna literatura i kompleksni da pruže nova saznanja i pobude na razmišljanje (na primer, lekovi za kognitivno poboljšanje, animalni modeli u translacionim istraživanjima, eutanazija ili prostitucija).

 

Neuroetika crpe potencijale, nasleđe i najbolje tekovine neuronauka i pruža šansu istraživačima da zavire dublje u tajne ljudskog mozga, lekarima da budu bliži pacijentima, a filozofima i sociolozima da priđu bliže svetom gralu ljudske duše.

 

Nije bez značaja ni to što je ova knjiga slobodno dostupna u elektronskom obliku ne samo polaznicima novih istoimenovanih master akademskih studija na Medicinskom fakultetu u Beogradu, već i najširoj čitalačkoj publici.

Komentari