Predavanje: ŠTA JE IMUNITET I ZAŠTO NAM JE ON VAŽAN?

Dom omladine Beograda u saradnji sa Festivalom zdravlja Beograd predstavlja CIKLUS PREDAVANJA POSVEĆEN UNAPREĐENJU ZDRAVLJA MLADIH
Govori: dr Mirjana Mićović, pedijatar Doma zdravlja Stari grad

Šta čini imunitet, zašto je on važan i kako ga podsticati i održavati, značaj pravilnog formiranja imuniteta radi prevencije mnogih oboljenja u starijem dobu.

Dom omladine Beograda, u saradnji sa Festivalom zdravlja Beograd, organizuje ciklus tribina za mlade sa ciljem unapredjenja njihovog zdravlja. Predavanja će se održavati jedanput mesečno, u Tribinskoj sali. Predavači će biti lekari i drugi stručnjaci koji se bave zdravljem mladih.

Komentari