Predavanje: Solidarnost i politička zajednica od socijalističke Jugoslavije do danas

Ciklus tribina: Jugoslavija i emancipacija. Organizacija: Centar za jugoslovenske studije i Dom omladine Beograda

Predavačica: Jelena Vasiljević. Moderator: Srđan Radović, Etnografski institut SAN/Cejus.

U okviru tribinskog programa Jugoslavija i emancipacija koji tokom čitave 2019. godine realizuju Centar za jugoslovenske studije (Cejus) i Dom omladine Beograd, septembarsko predavanje biće posvećeno problemu međuodnosa dva pojma, solidarnosti i građanstva, na primeru stvaranja i razaranja političkih zajednica na jugoslovenskom prostoru. S kim treba da budemo solidarni, zašto i kako? je važno pitanje za uspostavljanje legitimacijskog okvira u svakoj političkoj zajednici; u načinima na koji se u javnosti odgovara na ovo pitanje, pak, leži ključ za razumevanje postojećih oblika političke subjektivnosti u jednom društvu. Ovo izlaganje će pratiti kratku istoriju borbe oko „pravog“ odgovora na ovo pitanje, od socijalističke Jugoslavije do neoliberalne Srbije; od radnih akcija do lečenja dece SMS porukama, ali i preko mnogo drugih, manje simbolički direktnih primera.

 

Jelena Vasiljević (1981) je naučna saradnica na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. U dosadašnjim istraživanjima bavila se politikama građanstva i državljanstva u zemljama bivše Jugoslavije, debatama o kulturi i pravu, politikama sećanja i pamćenja, te istraživanjem medijskih narativa u kontekstu raspada Jugoslavije i rata iz 1990-ih. Trenutno se najviše zanima za teme političke solidarnosti, aktivističkog građanstva i društvenih pokreta na Balkanu. Autorka je monografije Antropologija građanstva (Mediterran i IFDT, 2016).

 

Foto: Vesna Lalić

Komentari