Predavanje: “Savremenost političke filozofije Milovana Đilasa”

Predavač: Veljko Stanić

Veljko Stanić, naučni radnik, rođen 1984. godine. Diplomirao je istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, kao student generacije.

Doktorske studije istorije upisao je u okviru komentorskog ugovora na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Univerziteta Pariz – Sorbona, sa temom doktorske disertacije “Kulturni odnosi Francuske i Jugoslavije između dva svetska rata”. Istražuje francusko-srpske odnose, kulturnu istoriju Balkana i disidentsku misao.

Komentari