Predavanje sa diskusijom: Kako se kalilo samoupravljanje

​Organizacija: Kontekst kolektiv. Predavanje se organizuje kao deo javnog programa projekta Kritička Mašina.
Podrška: Fondacija Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe
Govori: Gal Kirn

Nakon konačnog razlaza sa Staljinom, Jugoslavija razvija sopstveni put u socijalizam. Na unutrašnjem državnom planu radilo se na konstruisanju samoupravnog ekonomskog modela koji je otvorio put  eksperimentisanju socijalističkom političkom ekonomijom, dok je na planu spoljne politike ovaj razvoj praćen iniciranjem pokreta Nesvrstanih. Ova dva događaja, svaki na svoj način, predstavljaju kontinuitet partizanskih politika (politke preloma) koje su se artikulisale i pre Drugog svetskog rata, predvođene Komunističkom partijom Jugoslavije.

 

Na predavanju će biti reči o jugoslovenskom putu od državnog do samoupravnog socijalizma, koji se počinje primenjivati u praksi već od 1950. godine, a koji se na svojevrsni način završava nastupajućim periodom tzv. tržišnog socijalizma (1965 – 1971.). Ovakav razvoj je rezultat dugih i produktivnih rasprava unutar tadašnjih intelektualnih krugova i radničkih kolektiva, koji su artikulisali prvu sistemsku kritiku sovjetskog modela socijalizma. Nastale tenzije i kontradikcije unutar institucionalnih i svakodnevnih samoupravnih praksi koje su vodile ka tzv. tržišnom socijalizmu, kao i početna samoupravna faza, biće razmatrane kroz odabrane primere iz jugoslovenske kulturne i umetničke proizvodnje.

Izlaganje će biti na engleskom jeziku, dok će se diskusija voditi na srpsko-hrvatskom jeziku.

 

Predavanje se organizuje kao deo javnog programa projekta Kritička Mašina.

 

Gal Kirn je doktorirao političku filozofiju na Univerzitetu Nove Gorice; u svom radu spojio je istraživanje savremene francuske filozofije (Luj Altiser) sa istorijom nastanka socijalističke Jugoslavije i njenog tragičnog raspada. Bio je istraživač na Akademiji Jan van Ajk u Mastrihtu (2008-10), gde je organizovao niz internacionalnih konferencija o Jugoslaviji i samoupravnom urbanizmu, jugoslavenskom crnom talasu i Altiseru. U Ljubljani je sarađivao u Delavsko-punkerskoj univerzi, koja postavlja platformu raznih događaja: predavanja, filmskih seminara i čitalačkih grupa. Dopisni je urednik internacionalnog časopisa Istorijski materijalizam, ko-urednik knjiga Susretajući Altisera (Continuum) i Surfanje crnim talasom. Transgresivni trenuci u jugoslovenskom filmu (JvE Academy) i urednik knjige Postfordizam i njegova nezadovoljstva (JvE Academy, B-Books i Mirovni Institut).

 
:::::::::::::::::::::::::

Projekat Kritička mašina se realizuje kroz seriju seminara čiji je cilj da doprinese obezbeđivanju uslova za kontinuiranu reprodukciju i širenje novog jezika kritike koji bi se bavio analizom društvenih fenomena dostupnoj široj javnosti, na analitički postavljen način, istraživački utemeljen i sa kritičkom oštrinom. Potreba za novim analizama koje bi se konstantno suprotstavljale logici zdravog razuma i društvenog konsenzusa je, čini se, neophodna.

Komentari