Predavanje: “PORODICA U RASULU”

Učesnici: Elizabet Rudinesko (Francuska) i Žarko Trebješanin (Srbija)
Organizatori: Dom omladine Beograda i Francuski institut u Beogradu // Ulaz slobodan. Simultani prevod obezbeđen.
Pometena gubitkom autoriteta oca, osakaćena liberalizacijom morala, uzdrmana nestabilnošću svojstvenoj modernoj ekonomiji, porodica kao da je sve manje sposobna da prenosi vrednosti koje je dugo oličavala. Prikazujući jedno porodično jezgro u punom preobražaju, Elizabet Rudinesko teži da prodre u tajnu ovih očiglednih poremećaja kako bi zamislila porodicu budućnosti.

 

 

Elizabet Rudinesko je doktor književnih nauka, istoričarka i direktorka istraživanja pri odeljenju za istoriju Univerziteta Pariz VII.

Bila je član Pariske frojdovske škole (1969-1981) koju je osnovao Žak Lakan i gde se specijalizovala u psihijatriji. Održala je brojna predavanja, objavila desetine članaka i dvadesetak radova prevedenih u celom svetu. Među njima su Istorija psihoanalize u Francuskoj, biografija Žaka Lakana (drugo izdanje je objavljeno 2009. godine kod izdavača Hachette), Rečnik psihoanalize u saradnji sa Mišelom Plonom (drugo izdanje 2011), dijalog sa Žakom Deridom pod naslovom O čemu sutra… (Fayard, 2001). Predsednica je Međunarodnog društva istorije psihijatrije i psihoanalize, piše svoju hroniku u časopisu Le Monde des livres, član je naučnog komiteta čaosopisa  History of Psychiatry i Cliniques méditerranéennes. Takođe je član Administrativnog saveta Fondacije za istraživanje psihijatrije.

Njeno delo Porodica u rasulu preveo je Marko Drča, a objavila je prošle godine izdavačka kuća Akademska knjiga iz Novog Sada.

Komentari