Predavanje i video projekcija radova Šona Dauera

Legat Franklin i Dom omladine Beograda predstavljaju britanskog umetnika Šon Dauera (Sean Dower).
Nakon aktivnog učešća u britanskoj Industrial i Noise sceni, Šon Dauer 1990. godine posećuje Beograd sa Bou Gamelan ansamblom (Bow Gamelan Ensemble), i u okviru BITEF festivala izvodi performans u napuštenoj električnoj centrali “Snaga i svetlost” na Dorćolu. Nakon 25 godina, električna centrala je i dalje bez snage i svetlosti, dok je umetnik Šon Dauer stekao bogato internacionalno iskustvo koje želi da podeli sa publikom u Srbiji.

 

Šon Dauer je britanski umetnik koji je svoju internacionalnu karijeru gradio kroz performativne, likovne i filmske umetnosti u prethodnih 30 godina.
Početkom osamdesetih godina, pre nego što je počeo raditi sa originalnom performans grupom Bou Gamelan ansamblom (Bow Gamelan Ensemble), Dauer je bio deo britanske Industrial i Noise muzičke scene. Nakon studija vajarstva i filmske umetnosti, pohađao je prestižni rezidencijalni program Rijksakademie van beeldende kunsten u Amsterdamu.
Pored ambicioznih skulptorskih projekata, instalacija i filma, nastavio je svoju umetničku praksu sa performansima i muzikom. Njegov transmedijski i transdiciplinarni rad je oblikovan prethodnim iskustvom u praktikovanju performativnih umetnosti, dok većina njegovih radova istražuje ideje skulptoralnog prostora kroz medij koji nije nužno svojstven skulpturi.

Polazna stanica predavanja će biti umetnikova poseta Beogradu 1990. godine kada je sa Bou Gamelan ansamblom, britanskom umetničkom performans grupom sa kojom je sarađivao od 1988. do 1991, stvorio i izveo veliki multimedijalni performans. Ovaj performans se odvijao u napuštenoj električnoj centrali Snaga i svetlost na Dorćolu. Radeći na performansu, Šon Dauer je načinio crno-belu filmsku studiju o stanju zgrade i scenografiji koja se u njoj konstruisala.

Pored prikazivanja filma nastalog u Beogradu, umetnik će predstaviti i ostale video radove i dokumentaciju sa različitih projekata na kojima je radio, a govoriće i kako se razvijala njegova umetnička praksa iz performansa kao što je bio ovaj u Beogradu. Šon Dauer će govoriti o svom životu umetnika i o korelaciji ideja sa performansom, ,,kulturnom arheologijom” i skulpturom.

Više informacija na

www.seandower.com

Gostovanje Šona Dauera je omogućio Legat Franklin.

legatfranlkin.librarika.com
legatfranklin@gmail.com

Komentari