POP KULTURA: BEST OF – Rekapitulacija i evaluacija

Ciklus: POP KULTURA
Govore: dr Aleksandar S. Janković & all stars

Pre početka novog ciklusa POP KULTURA u 2013. godini, popkulturni kružok Doma omladine Beograda okupiće  još jednom najbolje goste predavače i saradnike, the best of, all stars…

Teme će biti: Od mapiranja uzroka nastanka pop kulture do kraja velikih narativa i sveta. Koliko pop kultura ima smisla u postmajanskoj apokalipsi, u posttehnološkoj evoluciji i tehnološkoj revoluciji. Digitalno protiv analognog i pokušaj da se pop kultura redefiniše i pozicionira pod drugim terminima.

Dom omladine u 2012. godini predstavio je dr Aleksandra S. Jankovića, prvog predavača predmeta POP KULTURA u našoj zemlji. Svakog poslednjeg petka u mesecu mlada publika tribina Doma omladine Beograda mogla je da stekne uvid u različite teorije popularne kulture. Uz dr Aleksandra S. Jankovića kao gosti predavači pojavili se se doktoranti FDU sa sopstvenim tezama.

Osnovni teoretski cilj ove serije predavanja bilo je postavljanje jasne demarkacione linije između percepcije masovne i popularne kulture, a u cilju sprečavanja zamene teza, koje je dovelo do ozbiljnih poremećaja kriterijuma u našem društvu.

Komentari