Olga Vučić: “FILOZOFIJA”

Udžbenik za IV razred medicinske škole
Ciklus: PROMOCIJE

Govore:  dr Jovan Babić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr Iljana Rakić, specijalista pedijatrije i profesor u Medicinskoj školi Beograd, Nataša Vasiljević, profesor u Medicinskol školi i Gimnaziji u Čačku, urednik Zavoda za udžbenike, Dimitrije Dimitrijević i autor, Olga Vučić.

Zavod za udženike, Beograd 2011. godine je objavio knjigu Filozofija za IV razred medicinske škole za sve obrazovne profile u zdravstvu. Udžbenik  je novog tipa jer je sadržaj filozofsko, prevashodno etičkih tema u službi zdravstvene struke a ne kao ranije radi sticanja teorijskih znanja.

Autor, profesor filozofije, Olga Vučić je uspela da približi složenu filozofsku problematiku prosečnom učeniku sa tim što u udžbeniku ima prostora kako za one koji žele da znaju više, tako i za one koji se zadovoljavaju minimumom znanja.

Udžbenik je obavezan za sve medicinske škole u Republici Srbiji jer je propisan od strane Ministarstva prosvete i nuke, kao za sada jedini koji odgovara programu filozofije za medicinske škole.

Komentari