Neuropsihološke teme: OTVORENOST ZA KREATIVNOST

Ciklus tribina: NEUROPSIHOLOGIJA LIČNOSTI
Organizacija:  Doma omladine Beograda i Institut za istraživanje kulture i hrišćanstva

Govori: Aleksandar Šibul, psiholog

Osobina ličnosti – otvorenost ka iskustvu, visok skor na ovoj osobini govori o ličnosti koja je sklona umetnosti, nekonvencionalnom ponašanju, avanturama.  Ona je zasigurno pokretač ka originalnom i stvaralačkom.

Komentari