LIMIT Festival / PROMOCIJA KNJIGE DRAGANA KLAIĆA

2. LIMIT – LIVE ART FESTIVAL//22-25. novembra 2012. DOB
PREDSTAVE, INSTALACIJE, INTERVENCIJE, PERFORMANSI

PROMOCIJA KNJIGE DRAGANA KLAIĆA “Promena scenografije: Javni teatar između tržišta i demokratije” / “Resetting the Stage: Public Theatre Between the Market and Democracy”              
Govore: Milena Dragićević-Šešić, Milan Lučić, Anja Suša, Borka Pavićević

Nova Klaićeva knjiga objavljena  je 2012. godine, u izdanju kuće Intellecta u Bristolu. Klaićeva namera je bila da uporedi umetničke stavove, ubeđenja i načine produkcije dvadesetog veka sa aktuelnom situacijom u dvadeset prvom veku (prva četiri poglavlja), i da obezbedi širi kontekst koji postavlja temelje njegovim idejama o tome kako se umetničke organizacije mogu usaglasiti u radikalno promenjenim okolnostima i čak ih iskoristiti u svoju korist.Knjiga sumira njegov život , pozorišnu karijeru i strast prema scenskoj umetnosti. Daje važan uvid u pozorišno stvaralaštvo dvadesetog veka nekoliko istočnoevropskih i zapadnoevropskih država, o kojima, u većini, zapadnoevropski čitalac jako malo zna, kao i obrnuto: Istočnoevropljani znaju jako malo o pozorištu Zapada.

Dragan Klaić, ugledni teatrolog, kulturni analitičar, predavač na više evropskih univerziteta, dugogodišnji direktor Holandskog pozorišnog instituta, pozorišni kritičar i esejista, preminuo je 25. avgusta 2011.u 62. godini u Amsterdamu. U svojoj izuzetno bogatoj, raznovrsnoj i dinamičnoj karijeri, Klaić je bio na različitim pozicijama i, kao visoko cenjeni stručnjak, bio aktivan u različitim oblastima: od savremenih izvođačkih umetnosti, preko evropske kulturne politike i kulturnog razvoja, do međunarodne saradnje u kulturi i interkulturalizma. Bio je autor nekoliko knjiga i zbornika i više stotina stručnih tekstova, inicijator i voditelj mnogih važnih međunarodnih istraživačkih projekata, konferencija i simpozijuma.

Komentari