KONFERENCIJA: Usluge privremenog smeštaja i intervencije u neodložnim i kriznim situacijama

Dana 4.i 5. marta 2015.godine, u sali Amerikana u Domu omladine Beograd, održaće se stručni skup pod pokroviteljstvom Grada Beograda – Gradskog Sekretarijata za socijalnu zaštitu, a u organizaciji Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu i Zavoda za vaspitanje dece i omladine, Beograd –  Prihvatilište.

Prvi dan
Vreme i mesto skupa: 04.03.2015. godine,  Dom Omladine Beograd – Sala Amerikana, od 11 do 16.
Teme:     
–    Intervencije u neodložnim i kriznim situacijama, licenciranje.
–    Heterogenost usluga u Zavodu za vaspitanje dece i omladine,
–    Opravdanost lokalnih usluga privremenog smeštaja, Primena tretmana (realnost, izazovi i perspektive),  
–    Izazovi u dostizanju međunarodnih standarda zaštite dece žrtava trgovine ljudima
–    Podaci i iskustva PU Beograd iz saradnje sa Prihvatilištem i Centrima za socijalni Beograd
Do sada potvrđeni izlagači su:
Izlagači tema:
1.    GCSR – predstavnici 17 odeljenja GCSR-a, Beograd
2.    Zavod za vaspitanje dece i omladine Beograd
3.    Prihvatilište pri Zavodu za vaspitanje dece i omladine Beograd
4.    Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima
5.    PU Grad Beograd

U navedenim temama, prepoznaje se potreba svih učesnika, da se otvore pitanja vezana za:
•    potrebe uputnih organa (Centri za socijalni rad) i uloga pružaoca usluga (Prihvatilišta) u neodložnim i kriznim situacijama
•    efikasnost servisa privremenog smeštaja i uputnih organa – izazovi i teškoće
•    funkcije servisa privremenog smeštaja i kratkotrajnog zbrinjavanja (potreba za tretmanom, specifičnosti tretmana, početna opservacija i dijagnostika, heterogenost korisnika)
•    značaj servisa privremenog smeštaja – potrebe, ponuđene usluge, preporuke
•    licenciranje kao odgovor na podizanje standarda usluga na viši nivo

Drugi dan

Vreme i mesto skupa –  05. 03. 2015.god.,  Dom omladine Beograd, Sala Amerikana, od 11h do 16h
Teme
-: Razmena iskustava ustanova za privremeni smeštaj u Srbiji,
– Prepoznavanje aktuelnih resursa i značaj međusobne saradnje
– Izazovi i perspektive
Izlagači:
1.    GCSR, Beograd
2.    Prihvatilište Novi Sad – Dečija sigurna kuća
3.    Centar za smeštaj korisnika „ Knjeginje Ljubica “ Prihvatilište Kragujevac
4.    Prihvatilište pri Zavodu za vaspitanje dece i omladine Beograd
5.    Prihvatilište pri Domu „Jovan Jovanović Zmaj“ – Beograd
6.    Prihvatilište pri Domu Spomenak – Pančevo
7.    Prihvatilište za decu i omladinu iz Vranja

Učesnici skupa – predstavnici:
•    Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
•    Gradski sekretarijat za socijalnu zaštitu
•    Republički zavod  za socijalnu zaštitu
•    Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu
•    Komora socijalne zaštite
•    Zaštitnik  građana
•    PU Grad Beograd
•    Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima
•    Saradnici u zaštiti korisnika na smeštaju
•    Prihvatna stanica pri Zavodu za vaspitanje Niš
•    Prihvatna stanica pri Domu Kolevka, Subotica
•    Prihvatna stanica pri Domu Vera Blagojević, Bela Crkva

Skup će biti prijavljen Komori socijalne zaštite i isti će biti bodovan u skladu sa pravilnikom Komore

Komentari