Konferencija: “Moj psihoterapeut”

Svako od nas barem jednom u životu doživi veliki gubitak, životnu krizu ili oseti potrebu za promenom. Kada je pravi trenutak da se obratimo psihoterapeutu? Asocijacija edukativnih praksi je, zahvaljujuci uspešnoj saradnji sa Domom omadine Beograda, u poslednje dve godine organizovala niz tribina sa psihološkim temama. Ovom prilikom organizujemo konferenciju psihoterapeuta sa željom da omogućimo našim sugrađanima da se upoznaju sa osnovnim pojmovima vezanim za psihoterapiju.Pozvali smo neke od najvećih stručnjaka iz oblasti psihologije, psihijatrije i psihoterapije, predstavnike sedam velikih pravaca u psihoterapiji, koji ce predstaviti svoj rad i specifičnosti svojih pravaca u psihoterapiji, približiće publici šta je to čime se oni bave, na koji način rade, kako doneti odluku o početku psihoterapije i kako taj proces igleda. Čućemo i kakve su sličnosti i razlike između psihoterapijskih pravaca, kao i koji su pravci priznati, što nam moze pomoci da napravimo razliku između stručnjaka i onih koji to nisu. Saznaćemo kako se postaje psihijatar, psiholog i psihoterapeut, koje su razlike između ova tri zanimanja i kako sami ili uz pomoć psihoterapeuta možemo poboljšati svoje mentalno zdravlje.

Ova konferencija predstavlja uvod u ciklus tribina koji ćemo održati tokom naredene godine, pod nazivom “Moj psihoterapeut” na kojoj ćemo se detaljno upoznati sa različitim psihoterapijskim školama i pravcima koji su u Srbiji i svetu sertifikovani, i to iz prve ruke, od stručnjaka koji se decenijama bave ovim plemenitim zanimanjem.

Govornici:

Prof. dr Nevena Čalovska Hercog
Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1976, godine specijalizirala neuropsihijatriju 1981, doktorirala 1989. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Osnivač, edukator i supervizor sistemske porodične psihoterapije pri evropski akreditovanom institutu za trening psihoterapije, Asocijaciji sistemskih terapeuta u Beogradu. Mentor specijalizantima kliničke psihijatrije od 1998. Predaje na osnovnim i master studijama Fakulteta za medije i komunikacije od 2009. godine. Od 2000. godine Ekspert za akredataciju instituta za psihoterapiju pri Evropskoj asocijaciji za psihoterapiju, a od 2017. je zadužena za spoljne poslove u ovoj organizaciji. Generalni je sekretar Evropske asocijacije za porodičnu terapiju, kao i generalni sekretar Saveza društava psihoterapeuta Srbije. Konsultant za izradu pihosocijalnih programa pri Internacionalnoj organizaciji za migracije. Predsednica je Fondacije SOS Dečija sela Srbije.

 

Prim. dr Olga Čolović

Od 1993. godine radi u Institutu za mentalno zdravlje, specijalista psihijatrije postala je 1997. Od 2012. godine je šef Kabineta za psihoterapiju Instituta za mentalno zdravlje. Magistrirala je 2006. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, subspecijalizirala psihoanalitičku psihoterapiju 2012. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, doktorirala 2018.g. na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Od 2001. do 2007. godine bila je konsultant psihijatar u programu za iseljavanje u drugu zemlju i konsultant psihijatar u radu sa žrtvama trgovine ljudima pri UN agenciji za migracije – IOM. Od 2018.g. je konsultant i edukator u programu “Mentalno zdravlje i psihosocijalna podrška migrantima” pri IOM (UN). Član je Trening komiteta Društva psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije. Stekla je zvanje primarijusa 2013. godine, a iste godine je izabrana za asistenta Departmana za psihologiju Fakulteta za medije i komunikaciju Univerziteta Singidunum, od 2018.g. je uzela status mirovanja. Od 2014.g. član je Republičke stručne komisije za mentalno zdravlje. Autor je i koautor brojnih radova iz psihijatrije u domaćim i inostranim časopisima.

 

dr Dušan Potkonjak

Doktor medicine. Radio je u psihijatrijskoj univerzitetskoj klinici u Beogradu od 1978. Do 1994.g. Specijalista neuropsihijatar od 1983.g. Dr Potkonjak je 1988. počeo da vodi prvu redovnu iskustveno-edukativnu psihodramsku grupu u tadašnjoj Jugoslaviji. Diplomirao je psihodramu 1991. u V. Britaniji pri BPA. Od 1994. do 2015. radio je kao psihijatar i psihodramski psihoterapeut u Londonu.

Glavni trener i senior trener Srpske Psihodramske Asocijacije – Moreno od njenog osnivanja 2003.g., trener Britanske psihodramske asocijacije BPA od 1994. Edukovao se i u oblasti playback teatra i član je profesionalne kompanije “Playback South Theatre London“. Jedan je od osnivača Playback – Beograd.

Posljednjih 15 godina razvija mogućnost kompatibilne integracije Psihodrame-Moreno, Grupne Analize – Foulkes, i Interpersonalne Grupne psihoterapije –Yalom, sa posebnim naglaskom na interpersonalno učenje ,autentični susret terapeuta i klijenata i na pozitivnu transparentost terapeuta u grupi, kao i na mogućnost praćenja grupnog procesa sada i ovde na psihodramskoj sceni.

 

dr Jelena Sladojević Matić
Osnovne i magistarske studije završila na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde je 2011. godine odbranila doktorsku disertaciju “Koncept Senke i njen značaj u analitičkom, terapijskom i dijagnostičkom radu“.
Bila je gostujući predavač na Filozofskom fakultetu (2006-2013). Od 2015. godine radi kao predavač na Fakultetu za medije i komunikacije. Ima bogato iskustvo u oblasti HR konsaltinga i organizacionog koučinga, kao i saradnji sa domaćim i internacionalnim kompanijama. Od 2003. godine radi u privatnoj praksi – oblast jungovske psihoterapije. Učestvovala na brojnim međunarodnim i domaćim stručnim skupovima. Jungovski analitičar i supervizor pri IAAP (International Association for Analytical Psychology). Analitičar, supervizor i predavač na edukaciji iz analitički orijentisane psihoterapije (pri SDPS). Član SDPS, EAP, IAAP. Edukacija iz REBT, KBT koučinga, ISCP sertifikat (International Society for Coaching Psychology).

Prof. dr Tijana Mirović

Doktorirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2012. godine. Završila edukaciju iz Shema terapije, nivo za trenera i supervizora – Međunarodno društvo za Shema terapiju (ISST), 2016. Završila četvorogodišnju edukaciju iz Sistemske porodične psihoterapije i četvorogodišnju edukaciju iz Racionalno Emotivno Bihejvioralne Terapije.

Od 1997 – 2002 radila je kao menadžer projekta u humanitarnoj organizaciji „Dečja ambasada“ i kao saradnik u nekoliko Nevladinih organizacija u Srbiji. Od 2001 – 2011 radila je kao stručni saradnik – psiholog u MŠ „Mokranjac“ u Beogradu. Od 2011. godine je zaposlena na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast psihologije.

Napisala veći broj radova i prezentovala ih na stručnim skupovima širom sveta. Za rad “Adolescenti u izbeglištvu” dobila je nagradu Internacionalnog udruženja za zdravlje adolescenata.

Oblasti koje istražuje su: rane maladaptivne sheme, javni nastup i izvođačka anksioznost, anksioznost i depresivnost, razvoj pojedinca i razvojni ciklus porodice, zdravlje muzičara, roditeljstvo, izbeglice i izbegličke porodice.

Nebojša Jovanović

Magistrirao psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2008.g. Radio kao predavač i psihoterapeut na Filozofskom fakultetu u Beogradu (1981.-1989.), kao psiholog u CSR Novi Beograd (1984.-1989.), a 1989. otvara privatnu praksu psihoterapeuta. Kao predavač angažovan je (2008—2009) na Višoj školi za primenjenu psihologiju, a od 2009. do 2011. kao asistent na Evropskom univerzitetu – Medicinskoj akademiji u Beogradu, u sklopu Fakulteta za primenjenu psihologiju.

Pohađao je edukacije za psihoanalitički, transakcionu analizu, bioenergetsku psihoterapiju, biofidbek i neurofidbek.

Godine 2003. osnovao O. L. I. Integrativnu Psihodinamsku Psihoterapiju. Uveo je savremene psihofiziološke metode biofidbek i neurofidbek u Srbiju i osnivač je Biofidbek asocijacije Srbije. Predsednik je O. L. I. Centra za Integrativnu Psihodinamsku Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing, kao i Evropskog Saveta za Koučing i Mentorstvo – Srbija. Dobitnik je prestižne nagrade „Žiža Vasić“ koju dodeljuje Društvo psihologa Srbije za popularizaciju psihologije.

U organizaciji Društva psihologa Srbije i Društva učitelja Beograda održava seminare akreditovane kod Ministarstva prosvete republike Srbije „Deficit pažnje i hiperaktivnost dece“ i „Agresivnost kod dece i omladine“.

 

Maja Pavlov

Diplomirani psiholog, Sertifikovani Transakcioni analitičar (2014.), Vanredni Transakcioni edukator i supervizor (2018.) i NLP trener, s višegodišnjom savetodavnom praksom i vođenjem psihoterapijskih, edukativnih i razvojno – radioničarskih grupa, u zemlji i inostranstvu.

Duži niz godina radila je u nevladinom sektoru, na inovativnim razvojnim projektima u oblasti zdravstva i socijalne zaštite, motivisanja kadrova, zapošljavanja i mentalnog zdravlja. Jedan je od osnivača HRIO organizacije. U svojoj praksi, tretirala je različit spektar neželjenih stanja od svakodnevnih životnih tegoba do složenih kliničkih poremećaja (neuroze, psihoze i granični poremećaji). Radi i sa porodicama, bračnim parovma ili porodničnim dijadama.

Obavlja psihoterapijsku praksu u Novom Sadu, Beogradu i Subotici, a u Beogradu drži edukativne psihoterapijske grupe u okviru Balkanske Asocijacije za Transakcionu Analizu (TAUS). Autor je akreditovanih treninga kod Republičkog Ministarstva zdravlja i socijalne politike i oko 60 projekata u oblasti razvoja zajednica.

 

Moderatori programa:

 

Uroš Pavlović, predsednik Asocijacije edukativnih praksi, TA praktičar, član Upravnog odbora Balkanske asocijacije za transakcionu analizu TAUS, sertifikovani asertivni trener.

 

Ivana Nešić, podpredsednica Asocijacije edukativnih praksi, TA praktičar, sertifikovani asertivni trener.

Komentari