Filmska tribina: “Predstava žene u filmovima Crnog talasa”

Ciklus: PREDSTAVA ŽENE U SRPSKOM FILMU
Govori: Olga Dimitrijević, dramaturg

Ovo će biti prvo u nizu predavanja u kojima će se analizirati reprezentacija i uloga ženskih likova u domaćoj kinematografiji. “Crni talas” se smatra za pravac koji je jugoslovenskom filmu doneo pomake na formalnom i tematskom planu.

Predavanje će analizirati tretman ženskih likova u najznačajnijim filmovima Makavejeva, Žilnika, Živojina Pavlovića…, i dati jedan opšti pregled: koji su to likovi, kakve su to heroine, kakva je njihova važnost u filmskom narativu, kakve sudbine doživljavaju? Na kraju, uporedićemo koliko se, kada je ova tematika u pitanju, jugoslovenska kinematografija razlikovala ili preklapala sa svetskim trendovima.

 

Olga Dimitrijević je rođena 1984. godine. Diplomirala dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Završila alternativni kurs iz ženskih studija, u Centru za ženske studije u Beogradu, školske 2006/7. godine. Pisala pozorišne kritike za nedeljnik Vreme, i pozorišna je kritičarka časopisa Teatron od 2005. godine. Učesnica brojnih međunarodnih radionica i seminara među kojima se izdvajaju radionica Concepts-Ideas na Mobile Academy u Varšavi 2006. godine, i seminar Rasa, diskurs, biopolitike, u organizaciji Rutgers univerziteta i Centra za Ženske studije iz Beograda, Dubrovnik (maj 2007). Objavila esej „Mir, mir, mir – niko nije queer“ o queer motivima u srpskom filmu (Novi Kadrovi, urežija Ivan Velisavljević i Dejan Ognjanović, CLIO, 2008, Beograd). Na odseku Rodnih studija Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti, odbranila MA tezu „Telo narodne prevacice na srpskoj Estradi: konstrukcije nacionalnih identiteta posle 2000. godine“, juna 2009.

Komentari