Fantastična čitaonica: „EUROPE IN AUTUMN“ Dejva Hačinsona

Tribina Društva ljubitelja fantastike „Lazar Komarčić“
Moderator: Miloš Petrik
Fantastična čitaonica nastavlja istraživanje moderne fantastike, a naš predlog za ovaj mesec je roman „Evropa u jesen“ Dejva Hačinsona, futuristički špijunski trilerom na tragu Le Karea i … Kafke? Ok.

Kaže: Rudi je na belo kuvar u restoranu u Krakovu, a na crno špijunira i švercuje ljude preko grane. A ima i koga da švercuje a i za koga da špijunira, jer se posle ekonomskog kraha i još gore pandemije gripa Evropa raspala u sijaset krnjavih nacijica, vojvodina i republika koje se glođu. Jedna od njih je voz.

Dejv(id) Hačinson (1960) je britanski autor, povratnik u žanr posle dužeg rada za novine. „Evropa“ mu je donela nominacije za nagradu Arthur C. Clarke i John W Campbell (za najbolji roman) 2015.

Komentari