Diskusioni forum: Efikasni pristupi u radu sa mladima sa agresivnim ponašanjem

Jednodnevna konferencija akreditovana u Komori socijalne zaštite Republike Srbije

 

Govore:
mr sci. med. Nevenka Badnjarević, psiholog, Savetovalište za brak i porodicu, GCSR Beograd
prof. dr Jasna Hrnčić, psiholog, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
docent dr Vera Despotović, soc. radnik, Fakultet za medije i komunikacije, Department za socijalni rad
spec. medijacije Maja Žegarac, psiholog, Savetovalište za brak i porodicu, GCSR Beograd
Lidija Filipovski, psiholog, Savetovalište za brak i porodicu, GCSR Beograd
prof. dr Dragan Popadić , psiholog, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju, Univerzitet u Beogradu
Vesna Brzev – Ćurčić, spec. medicinske psihologije, psihoanaliticar, Psihoanalitičko društvo Srbije
Branka Tišma, psiholog, O.Š. „Lazar Savatić“ Zemun
Košarkaši i trener Milan Vujičić K.K. „Šuter“ iz Sremčice

Nasilje, kao najmalignija forma agresije, jedan je od gorućih problema savremenog društva. U ovom kontekstu su nam posebno značajni mladi, koji mogu razvijati i širiti ili modele agresivnog i nasilnog ponašanja ili konstruktivna rešenja, i tako odrediti tok naše budućnosti. Kako su mladi otvoreni za učenje i usvajanje novih ponašanja, organizovanom društvenom akcijom možemo povećati njihove sposobnosti da na dobar i saradnički način rešavaju probleme i sukobe.

Cilj naše konferencije je razmatranje koje su to intervencije, tehnike i programi za mlade koji su usmereni na transformaciju agresivnih i nasilnih u saradničke i konstruktivne obrazce ponašanja. Kao značajna polazna osnova u razmatranju efekata intervencija je uključivanje sistemi kojima mladi pripadaju, kao što su porodica, škola, susedstvo, lokalna zajednica. Posebno je značajno uključiti one koji vaspitavaju decu, a pre svega roditelje/staratelje i školu.

Komentari