Debata: “Žene, mir, bezbednost: A šta ti misliš?”

Ovaj događaj je deo programa na kome FOSDI (Fond socijalne i demokratske inicijative) radi niz godina, a koji se bavi unapređenjem položaja žena u sektoru odbrane i bezbednosti, primenom NAP-a za sprovođenje Rezolucije SB UN 1325, sa naročitim akcentom na ulogu i stavove mladih.

Veliki broj mladih ispitanika, po poslednjim istraživanjima, izražava stavove koji pripadaju konzervativnim, kvazitradicionalnim i nadasve mizoginim društvima, ne skrivajući čak i sklonost ka nasilju kada je reč o odnosu prema ženi.

Taj negativni trend je svakako u suprotnosti sa principom rodne ravnopravnosti, a naročito sa formalno usvojenim dokumentima u nacionalnoj legislativi i ulogom tela i mehanizama koja se bave ovom oblašću. Drugi važan segment jeste njihov odnos prema ličnoj kao i  bezbednosti zajednice i njihovo razumevanje i prihvatanje preduslova potrebnih da se naše društvo nazove bezbednim. na panelu ćemo razgovarati sa ekspertima ali i sa mladima, studentima Vojne i Policijske akademije, studentima političkih, pravnih – društvenih  nauka, a u cilju, ne samo prevazilaženja stereotipnog i konzervativnog odnosa prema ženama u uniformi, već i estradizacije i tabloidizacije njihove uloge i pozicije u društvu. Uvod u debatu biće projekcija dokumentarnog filma pod nazivom: ,,A šta ti misliš?’

Komentari