Debata povodom knjige Slobodana Jankovića: “Anglo-američka obmana: da li je izučavanje međunarodnih odnosa u sukobu sa stvarnošću?”

Izdanje: Catena Mundi, Beograd 2017

O naučnoj politici govore: dr Miša Đurković, naučni savetnik, direktor Instituta za evropske studije; dr Vladimir Trapara, naučni saradnik i načelnik Centra za evroatlantske studije, Instituta za međunarodnu politiku i privredu; dr Mladen Lišanin, naučni saradnik Instituta za političke studije i dr Slobodan Janković, autor knjige, naučni saradnik i načelnik Centra za susedne zemlje i Sredozemlje Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu.  Moderator panela: Nikola Marinković, književni kritičar.

Debata otvara prvu u svetu raspravu o razlozima pokretanja discipline međunarodnih odnosa, da li je u pitanju “suptilni način kontrole mišljenja” kako tvrdi autor, ili su to puke teorije zavere? Koja je uloga tajne organizacije koju su osnovali britanski političari i magnati s kraja 19. veka,  a koja velikih američkih fondacija u kreiranju studija međunarodnih odnosa? Mogu li se međunarodni odnosi razumeti kroz okvir škola mišljenja i teorija poniklih u anglo-američkom svetu?

Autor ukazuje i na sličnu ulogu velikih fondacija u rukovođenju mirovnih studija čiju naučnost takođe osporava analizirajući dela ključnih autora iz obe discipine,  i ukazujući na povezanost mnogih od njih sa transnacionalnim kapitalom i interesima velikih sila.

Komentari