Angažovana lektira: Razgovor o ”Učitelju neznalici”

Ciklus tribina: ANGAŽOVANA LEKTIRA
Učestvuju: Branimir Stojanović i Svebor Midžić
Moderator: Petar Protić
Organizacija: Knjižara Beopolis i Dom omladine Beograda

Prvi ovogodišnji razgovor u okviru ciklusa ”Angažovana lektira” biće posvećen uticajnoj knjizi Žaka Ransijera ‘’Učitelj neznalica – Pet lekcija iz intelektualne emancipacije’’.

Obrazovne prakse koje je Ransijer osporavao u progresivizmu se danas ponovo uspostavljaju posredstvom neo-liberalizma. Škole su odraz kulturne, političke i ekonomske dominacije. Valorizuju samo znanje koje, shvaćeno kao kapital, može biti uloženo na tržištu rada. Sistemi obrazovanja su vertikalni, učenje je precizno merljivo i modelovano. Međutim, to upravo otvara priliku za razmatranje različitih borbi u polju obrazovanja. I za razmatranje nove logike emancipacije odnosno mišljenja koje je izvan sistema dominacije. To je ono što će Ransijer, u ovom delu, nazvati ‘’intelektualnom emancipacijom’’.
Ciklus razgovora Angažovana lektira podrazumeva moderirane razgovora o knjigama radikalnih mislioca 20. i 21 veka. U pitanju su dela iz domena filozofije, političke teorije i teorije umetnosti koja su bila od velikog uticaja na akademsku i širu društvenu zajednicu i ponekad prekretnice čitavih pravaca.

Komentari