DANI SRPSKE MEDICINSKE DIJASPORE 2013.

3. oktobar:  „POVREDE KIČME I DONjIH EKSTREMITETA – ODABRANA POGLAVLJA“

4. oktobar  “PREINVAZIVNE LEZIJE U HIRURŠKOJ PATOLOGIJI”

 

KOMPLETAN PROGRAM.

 

Komentari