Seminari jačanja kapaciteta preduzetnika u vođenju i proširenju tima

Psihorelaks, psihološko savetovalište i psihorelaks.com edukacije, u sklopu ovog projekta organizuje besplatne seminare koje će voditi HR stručnjaci, psiholozi i stručnjaci za pisanje biznis planova.

Projekat je podržan od strane Američke ambasade, te su edukacije koje će izvoditi stručnjaci u ovim oblastima besplatne. Edukacije će pretežno voditi stručnjaci koji se preko deset godina bave određenom temom ili oni koji pored dugogodišnje privatne prakse, ove teme razvijaju i kroz svoju akademsku karijeru.

Raspored obuka u Američkom kutku, Makedonska 22/I:
5.12.2019. od 14.15 do 17.15 časova – Timski rad
Trening za poboljšanje timskog rada podrazumeva da su polaznici obučeni kako da razumeju tim i grupu, kako da stvore efikasan tim, kako pravilno proceniti lične karakteristike pojedinih članova tima, višefunkcionalne timove, kako poboljšati ponašanje i interakciju članova tima. Na ovoj edukaciji naučićete koje su prednosti i nedostaci timskog rada, koje karakteristike treba da ima grupa da bi bila tim, koje kriterijume treba da uzmemo u obzir kada pravimo tim, faze razvoja tima, kako rukovoditi timom u svakoj od faza, kako rešavati konflikte u svakoj od faza, kako kreirati kvalitetan team building sa ciljem povećanja kohezivnosti u timu.

Komentari