Amazing America Amazing America

Program Amazing America zamišljen je tako da publiku bolje upozna sa istorijom i geografijom Sjedinjenih Američkih Država. Zemlja “preko bare”, veličine Evrope, i dalje skriva mnoge tajne. Upoznajući prirodna čuda SAD-a, istoriju, običaje, kulturu, ali i način života, proširujemo svoje vidike i doprinosimo razumevanju i toleranciji.

Pregršt zanimljivih činjenica o Americi, čuveni izrazi i proizvodi po kojima je postala poznata, segmenti kulturne i političke istorije, geografski pregled, osvrt na poznate ličnosti, uz deo za pitanja i diskusiju, činiće ciklus predavanja Amazing America.
Moderator je dr Rastislav Stojsavljević, doktor geonauka i master istoričar.

9. decembar u 17.30 “Odnosi SFRJ i SAD-a povodom rešavanja arapsko – izraelskog sukoba 1967-1971”

Rat na Bliskom istoku 1967. godine je komplikovao poziciju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i njene odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Sa jedne strane, radi održavanja dobrih odnosa sa arapskim državama, a pre svega sa Egiptom u cilju formiranja pokreta nesvrstanih, Josip Broz Tito je bio primoran da stane na njihovu stranu iako svestan da su one svojim ponašanjem doprinele ratu. Sa druge, strane, odnosi SFRJ i SAD su bile u silaznoj putanji, a ovaj sukob je pretio da ih još pogorša. Na koji način je rukovodstvo Jugoslavije balansiralo između dobrih odnosa sa SAD, koji su bili garant njihove samostalnosti u odnosu na Sovjetski Savez, i rada sa arapskim državama u Pokretu nesvrstanih čućemo od našeg gosta predavača Dušana Radonjića, doktoranda Fakulteta političkih nauka u Beogradu, stručnjaka za američko – jugoslovenske odnose u Hladnom ratu.

23. decembar u 17.30 “Aljaska – poslednja granica”

Aljaska je najveća savezna država SAD-a. Kao teritorija pripojena je SAD-u 1867. godine, a u sadašnjem statusu je od 1959. godine. Prostor površine 1,5 miliona kvadratnih kilometara ispresecan je vulkanima i lednicima. Netaknuto prostranstvo prirode nalazi se na severu države.
Aljaska je država sa velikim diverzitetom biljnih i životinjskih vrsta, klimatskim kontrastima, mešavinom jezika. Na ovom predavanju, detaljno ćemo se upoznati sa ovim hladnim i još uvek netaknutim delom Sjedinjenih Američkih Država”

Komentari