Predavanje: Istraživanje raka

Organizacija: Američki kutak i Dom omladine Beograda
Govori:  dr Andreja Jović, istraživač
Tema: Pronalaženje igle u plastu sena: primena magneta u procesu izolacije tumorskih ćelija iz krvi pacijenta

Dr Andreja Jović je istraživač u oblasti ćelijske signalizacije i biologije raka. Cilj njegovog predavanja je upoznavanje publike sa najmodernijim tehnikama u biotehnologiji i pokazivanje efekata multidisciplinarne saradnje, kombinujući biologiju, biomedicinski inženjering i poslovanje.

Apstrakt: Mogućnost izolacije i analize tumorskih ćelija iz krvi pacijenata može eliminisati potrebu za invazivnim biopsijama i omogućiti personalizovane farmaceutske tretmane. Drugim rečima, analiziranjem tumorskih ćelija izdvojenih iz krvi, potencijalno se mogu rešiti terapeutske potrebe svakog pojedinačnog pacijenta. Međutim, izolacija ovih ćelija iz krvi je komplikovana zbog njihove male brojnosti: naspram svake tumorske ćelije u krvi dolaze milijarde krvnih zrnaca. Naime, problem je sličan pokušaju pronalaska igle u plastu sena. Magneti imaju mogućnost da obezbede delikatnu i specifičnu identifikaciju tumorskih ćelija među velikim brojem ćelija krvi. Razgovaraćemo o prednostima i ograničenjima ove metode, kao i o njenoj trenutnoj primeni u kliničkim uslovima.

Dr Andreja S. Jović je završio bioinženjerstvo na UC Berkeley, potom doktorat u oblasti biomedicinskog inženjerstva na University of Michigan, kao i postdoktorkse studije iz oblasti biologije kancera u centru za oboljenje kancera Memorial Sloan Kettering u Njujorku u periodu 2011-2015. U toku 2016. god. je bio gostujući istraživač na Santa Clara University. Bio je konsultant u SageMedic Inc., a trenutno je vodeći istraživač u kompaniji CytoMag LLC u Silikonskoj dolini u Kaliforniji.

U okviru ove kompanije se razvijaju mikrofluidni sistemi za brzu izolaciju i analizu ćelija raka. Glavna istraživanje se usmeravaju na razvoj  uređaja za detekciju  i analizu circulating tumor cells (CTCs). One su prozor u istraživanju metastatičkog procesa i ključni su za ranu detekciju i tretiranje metastatičkog kancera. Detekcija, kvantifikacija i karakterizacija ovih ćelija ima potencijal da transformiše onkologiju.

Njegovo istraživanje obuhvata proučavanje mehanizama ćelijske signalizacije (cellular signaling), mikrofluidiku, mikroskopiju i snimanje STS ćelija. Ima značajan broj publikacija i visoku citiranost. Dobitnik je šest nagrada i član je Američkog udruženja za istraživanje kancera.

U okviru svog boravka u Srbiji, u periodu od 16. do 24. septembra ove godine će održati niz predavanja i radionica na Mašinskom i Elektrotehničkom fakultetu, kao i Institutu za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Američkom kutku i centru StartIt. Održaće predavanja na temu mikrofluidnih platformi za biološka istraživanja, istraživanja mehanizma prenosa signala između ćelija kroz nove biotehnološke platforme, detekcije i izolovanja ćelija raka i radionicu iz fabrikacije mikrofluidnih čipova. Njegov boravak u Srbiji podržava U.S. Speaker Program ambasade SAD u Srbiji.
 

Već duži niz godina ima saradnju sa srpskim istraživačima u oblasti mikro PIV-a (micro particle image velocimetry) na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, doc. dr Đorđem Čantrakom i doktorantom Novicom Jankovićem. Razvija se saradnja sa domaćim naučnicima iz oblasti biologije i elektrotehnike. Dr Jović će ovom prilikom preneti i iskustva iz oblasti preduzetništva u oblasti visokih tehnologija iz Silikonske doline, Kalifornija.

Komentari