AIESEC PREZENTACIJA PROJEKTA O BUDUĆIM LIDERIMA na MISIJI BEOGRAD

AIESEC je najveća studentska organizacija na svetu i medjunarodna platforma koja omogućava mladim ljudima da otkriju i razviju sopstvene potencijale, kako bi imali pozitivan uticaj na društvo.

Nalaze se u 5 gradova u Srbiji i bavimo se edukacijom mladih u mnogim oblastima, praksama i odgovorima na socijalne izazove koje današnje društvo donosi.

Future Leader Forum je projekat koji za cilj ima promociju važnosti modernog poslovanja kao i pruženje mogućnosti sticanja praktičnog i teorijskog znanja iz oblasti PR-a, HR-a, IT-a i vođenja biznisa. Studenti imaju priliku da kroz petodnevni seminar i Case Study Challange prošire svoja znanja na fakultetu i steknu uvid u praktični rad.

Komentari