6. MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM “KORAČAM I SLUŠAM”

Novine i praktičan pristup u radu sa osobama oštećenog sluha – korisnicima kohlearnog implanta
Teme: – Muzika i kohlearni implant, – Deca sa udruženim smetnjama i kohlearni implant, – Rehabilitacija i rezultati odraslih osoba sa kohlearnim implantom, – Deca sa kohlearnim implantom u redovnom sistemu obrazovanja.

Simpozijum je jedinstven po tome što na jednom mestu okuplja stručnjake svih profila i roditelje koji su uključeni u proces kohlearne implantacije gluvih osoba. Učesnici simpozijuma su profesori sa FASPER-a, lekari, defektolozi, psiholozi, učitelji, nastavnici, vaspitači, predstavnici distributivnih kuća slušnih aparata i kohlearnog implanta.

PROGRAM

09:00 – 10:00 Registracija učesnika

10:00 – 12:00  Otvaranje skupa, pozdravni govor
Muzičke stimulacije – metodski postupci u radu sa decom oštećenog sluha – Gordana Marinkov, Školа zа oštećene sluhom-nаgluve „Stefаn Dečаnski“, Beogrаd                                   
Educational support of children with CI – Claudia Gasser dipl.log. MED- EL, Austria
News in MED-EL and Assistive listening devices for CI-users – Michael Morgner, MED-EL,Wien, Austria
Sindromi,genetski i infektivni, koji uključuju oštećenje sluha- Jovаnа Ječmenicа, Institut zа zdrаvstvenu zаštitu mаjke i detetа Srbije “Dr Vukаn Čupić”, Beogrаd,
Uticaj govorne percepcije na sposobnost komunikacije odraslih gluvih osoba nakon kohlearne implantacije, Svetlana Slavnić, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd
Odstupanja u izgovoru glasova kod odraslih osoba sa kohlearnim implantom – Sanja Đokovič,Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

PAUZA   12:00-12:30
Prezentаcijа: Audiovox, CI Studio Pulsar,Opticus, AudioBM, Sanigroup

12:30 -14:00 Značaj učestalosti postoperativne rehabilitacije kod dece sa kohlearnim implantom na razvoj sposobnosti verbalnog razumevanja – Selena Todorović,Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, Beograd
Deca sa udruženim smetnjama i K.I.- izazovi procene i rehabilitacije – Olga Borovnica, Rade Kosanović,Sandra Stojanović, Marica Radulovoć,ORL ’’Dečija kuća’’K.B.C. Zvezdara,Beograd
Kohlearni implant,socijalna zapuštenost i problemi u ponašanju-prikaz slučaja – Milan Vračar, Rade Kosanović,Sandra Stojanović ORL ’’Dečija kuća’’K.B.C. Zvezdara,Beograd
Sposobnost auditivnog pamćenja u buci kod kohlearno implantirane dece – Sаnjа Ostojić, Brаnkа Mikić, Dаnicа Mirić, Minа Mikić,Sаnjа Đoković, FASPER, Univerzitet u Beogradu,Odeljenje za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju gluvih i nagluvih osoba, Klinikа zа ORL I MFH, K.C.Srbije, Odsek za audiološku rehabilitaciju sluha i govora
Neophodnost primene FM sistema kod dece sa K.I. u učionici – Dаnicа Mirić, Brаnkа Mikić,Sanja Ostojić,Asаnović Mаjа,Mina Nikolić,K.C.S. Klinikа zа ORL I MFH, Beogrаd
Primena FM sistema u sistemu obrazovanja – Jelena Stamatović, Milenko Kokar, Audiovox, Beograd
Razumevanje u svakoj učionici – Vesna Stojaković, SANI GROUP DOO ŠABAC

14:00 – 14:30 DISKUSIJA – moderatori Dragana Stevanović i Sofija Popović

Komentari