5. SABOR AKCIJAŠA

OBELEŽAVANJE 1. APRILA, DANA OMLADINSKIH RADNIH AKCIJA


Organizacija: Udruženje učesnika omladinskih radnih akcija i volontera Srbije i Dom omladine Beograda

PROGRAM SABORA:
SVEČANO OTVARANjE
GDE SMO I ŠTA DALjE – STAVOVI I PORUKE SABORA
70 GODINA OD PRVIH ORA  – CRNI VRH, RUDNIK
NOVA ISKUSTVA I INICIJATIVE:      „ORA KRALjEVO 2014“, VOLONTERSKI KAMPOVI; GORANI
UMETNIČKI PROGRAM

Komentari