5. Kongres Granskog sindikata javnih i komunalnih delatnosti “Nezavisnost”

Granski sindikat formiran je 1993. godine i  deo velike porodice Ujedinjenih granskih sindikata NEZAVISNOST. Članstvo čine zaposleni u komunalnim i saobraćajnim delatnostima , bez obzira na status privrednih društva. Svoju ulogu, zastupanja i zaštite prava i interesa zaposlenih, ostvaruje na principima demokratičnosti i  nezavisno od političkih stranaka i partija, poslodavca, primenjujući sredstva sindikalnog delovanja i razvijanjem socijalnog dijaloga na svim nivoima, od nivoa poslodavca do nivoa državnih institucija.

U radu ovog Granskog sindikata bitno su zastupljene aktivnosti na podizanju standarda i kavliteta  komunalnih usluga u skladu sa potrebama građana.

 

Idemo dalje, zaslužujemo bolje.

Komentari