3. BEOGRADSKI FESTIVAL MENTALNOG ZDRAVLJA: „Umetnost i mentalno zdravlje”

Organizacija: Pokret za mentalno zdravlje

Osnivači/ glavni organizatori: Udruženje Prostor, Caritas Srbije, PIN- Psychosocial Innovation Network, Udruženja Herc, Duša i Videa iz Mreže Naum

Aktivnosti:

1) Mini izložba/ sajam umetničkih radova i proizvoda nastalih na aktivnostima udruženja (autori su osobe sa problemima mentalnog zdravlja). Posetioci će imati priliku da upoznaju autore kao i volontere i članove udruženja koji se bave pružanjem podrške građanima u oblasti mentalnog zdravlja u zajednici.
Vreme i mesto održavanja: od 15.00 do 21.00 u Klub DOB-a.

2) Radionice
– „Upotreba umetnosti u kontekstu mentalnog zdravlja“, radionicu vode art terapeutkinja Mina Aleksić i Prim. dr Bogdanka Čabak, doktorka i umetnica.
– Psihološka radionica podrške koju vodi psihološkinja Ivana Lukovnjak iz udruženja Herc.
Vreme i mesto održavanja: od 16.00 do 18.00 paralelno u Klubu i Tribinskoj sali DOB-a.

3) Tribina „Umetnost kao podrška”
U okviru međunarodnog Erasmus+ projekta „Umetnost glasova”, koji sprovodi udruženje Prostor, biće organizovana tribina u cilju promocije umetničkog stvaralaštva kao veoma efikasnog vida psiho- socijalne podrške ranjivim grupama.
Vreme i mesto održavanja: 18.00 do 20.00 u Tribinskoj sali DOB-a
Govornice će biti stručnjakinje iz ove oblasti: Vera Erac- psihološkinja, telesna psihoterapeutkinja, udruženje Transformator, Irena Ristić- rediteljka, psihološkinja, profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, Bosiljka Brdar- umetnica i predsednica udruženja „Duša“ i Aleksandra Jelić- rediteljka, Aps Art.

4) Projekcija kratkog dokumentarnog filma „(U)druženje Prostor”
Vreme i mesto održavanja: od 20.00 do 20.30 u Tribinskoj sali DOB-a.

Komentari