Vođenje kroz izložbu Borisa Burića i Nenada Rackovića

U sklopu izložbe Srpski selfie 2020,  u subotu 25. januara od 18 časova biće održano javno vođenje, a autori projekta Nenad Džoni Racković i Boris Burić razgovaraće sa publikom na temu vizuelnih umetničkih praksi, strukture ideološke građe, značaja potkulture unutar likovnog iskaza, interdisciplinarnog pristupa umetnosti i njenoj manifestaciji u XXI veku. U interaktivnoj diskusiji, autori će posetiocima pojasniti koncept tekuće izložbe i, kroz sopstvena iskustva, približiti im koncept kreiranja umetničkog dela, te definisati načine na koje ono nastaje.

 

 

Konceptualno objedinjen narativni tok u izloženim radovima predstavlja svojevrsni presek kritičkog stava umetnika prema sistemu, društvu koje i dalje počiva na vrednostima devedesetih godina i recidivnom stanju sa kojim se svakodnevno suočavamo. Serija kolaža na ogledalima, foto tapetima, video radovima prikazuju deformitete društva koje u korelaciji sa preuzetim elementima sa Zapada (ideologija, kontrakultura, muzika, umetnost), bivaju rekontekstualizovani, izmenjeni i prilagođeni geografskom podneblju. Simboli na radovima su vesnici prošlosti – oni igraju na granicama kulturnog nasleđa i autohtonih vrednosti – prisvojeni su kao fragmenti iz srpske prošlosti.

 

Osvrtom na delatnosti devedesetih godina i rekreiranjem usvojenih vrednosti danas, Burić i Racković preispituju značaj kontrajavnosti¸kontrakulture i kulture kao usađenog normativnog sistema. Eskalacijom mitoloških subjekata podzemlja devedesetih godina, umetnici u ovom vremenu podsećaju na razloge njihovih pojava, kritikuju svojstvo njihovih uloga u društvu i pozicioniraju posmatrača unutar tih vrednosti. Kroz ogledala, uočavamo sopstvenu refleksiju divergentne celine – rascepa između svesnog i nesvesnog, masovnog i potkulturalnog, javnog ili kontrajavnog, našeg i tuđeg.

 

 

Vraćanjem u sistem (ili bežanjem iz njega) suočeni smo sa spoznajom transkulturalnih aspekata našeg pozicioniranja u društvu – kroz prihvatanje eksjugoslovenskog nasleđa i ličnog apropriranog kroz kulturu slobode – Zapada. Kroz taj modalitet i “binarnu nacionalnost”, posmatrač na izložbi sagledava značaj razlika između simbola i njihovog izmeštanja u realnost.

 

Srpski Selfie 2020” je transmedijska izložba koja kroz različite, ekspresivne tehnike umetničkih izraza izmešta svoj stav iz jednog medija u drugi. Ona kao krajnji cilj ima potrebu da se iščitavanje vrednosti vide kroz lični odnos prema umetnikovim stavovima. Na taj način se postiže deklaracija o slobodnoj misli ,neobuzdanom stavu i autonomnom entuzijazmu koji dovodi do ivice sagledavanja stvarnosti kao manipulativne forme političkog iskaza iz prošlosti.

Kolaborativni projekat umetnika Borisa Burića i Nenada Džonija Rackovića postavljen je u Galeriji Doma omladine Beograda do 31.  januara 2020.

 

Komentari