UMETNIK KAO PUBLIKA: Vođenje kroz izložbu Slavice Obradović

Forum: publika o radovima vizuelene umetnosti
Produkcija projekta “Umetnik kao publika: Frekvencija uz podršku Doma omladine Beograda i Dušana Savića
Otvorena diskusija među publikom o radovima SLAVICE OBRADOVIĆ
Autor projekta i moderator razgovora: mr Boba Mirjana Stojadinović

 

Preuzmite tekst i vizuelnu dokumentaciju o radovima o kojima će se diskutovati

https://razgovori.files.wordpress.com/2016/01/ukp_slavica-obradovic.pdf

Tekstovi bez vizuelne dokumentacije

https://razgovori.files.wordpress.com/2016/01/ukp_slavica-obradovic.doc

 
Samostalnom izložbom u “The Less I Know the Better“ Galeriji Doma omladine Beograda Slavica Obradović predstavlja seriju skulptura i crteža.

Iako slične po tematici, crteži i skulpture ipak predstavljaju paralelne celine. Naime, crteži predstavljaju skoro uvek dva isprepletena tela, istog kolorita i ponekad ne možemo jasno da odvojimo da li se radi o jednom udvojenom ili o dva tela. Tela nikad nemaju glave, tek ponekad imaju grudi (muške? ženske?), ali su uvek prisutne atletske noge, ujedno nežne i jake.
 
Od tri izložene skulpture, jedna je najsličnija crtežima i ona predstavlja dva para nogu koje možemo da razlikujemo, dakle jedan par bi verovatno bio ‘muški’ – obojen plavom bojom, nešto veći i agresivniji u položaju, dok bi drugi par nogu mogao da bude čitan kao ‘ženski’ – nešto manji po veličini, puteniji, obojen ružičastom bojom i u pasivnijem položaju. Druge dve skulpture predstavljaju jedinstveno/jedno telo koje u oba položaja kleči, jednom okrenuto ka gore, drugi put zaronjeno u bazen duginih boja. Glave nema, grudi nema, noge su androgine, gotovo stilizovane.
 
Umetnica sama svoje radove kontekstualizuje „da se formiraju oko teme gender fluid ličnosti i (ne)deklarisanja na polnu pripadnost.“ Lična preispitivanja umetnice, završetak fakulteta i ulazak u profesionalne ‘vode’ svi nose dramatičnu notu kompleksnih dinamika seksualnosti kao životne sile.
 
Na koji način društvo uključuje (sve) pojedince u sebe? Na koji način pojedinci uspostavljaju komunikaciju sa društvom? Kako se politizuje seksualnost i seksualizuje političnost? – ovo su samo neka od pitanja o kojima ćemo razgovarati u okviru izložbe Slavice Obradović. Pridružite se subotnje-popodnevnom razgovoru o umetničkim radovima!

Slavica Obradović rođena je 1990. godine. Diplomirala je 2015. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na odseku vajarstvo, u klasi profesora Mrđana Bajića.
http://cargocollective.com/SlavicaObradovic
 

Projekat UMETNIK KAO PUBLIKA je javni forum u okviru kog publika, na osnovu materijala koji umetnik priprema unapred i uz pomoć moderatora, iznosi i međusobno preispituje mišljenja o odabranim radovima savremene vizuelne umetnosti.
Razgovori se ne vode stručnim jezikom i pristup temama je takav da se ne daje prednost profesionalnom iskazivanju mišljenja i stavova, pa su dobrodošli svi zainteresovani da čuju tuđe i podele svoje mišljenje o umetnosti, o svakodnevici, o tome na šta nas inspiriše umetnosti i tome šta se menja posle susreta sa umetničkim radovima.

Komentari