U DOB-u održana tribina o trgovini ljudima

Trgovina ljudima predstavlja zloupotrebu ljudskih bića i kršenje njihovih osnovnih ljudskih prava radi sticanja materijalne dobiti. Žrtve ovog “modernog ropstva” su izložene najrazličitijim oblicima torture i zlostavljanja, žive u surovim uslovima života u stalnom strahu za sopstveni život, bez adekvatnih higijenskih uslova i medicinske nege. Iz tih razloga pregled žrtve trgovine ljudima koji učini lekar sa odgovarajućom sudskomedicinskom ili forenzičkom obukom, kao i specifične intervencije, predstavljaju veoma poželjan element hitne zdravstvene zaštite za žrtve trgovine ljudima.

 

Trgovina ljudima predstavlja zloupotrebu ljudskih bića i kršenje njihovih osnovnih ljudskih prava radi sticanja materijalne dobiti. Žrtve ovog “modernog ropstva” su izložene najrazličitijim oblicima torture i zlostavljanja, žive u surovim uslovima života u stalnom strahu za sopstveni život, bez adekvatnih higijenskih uslova i medicinske nege. Iz tih razloga pregled žrtve trgovine ljudima koji učini lekar sa odgovarajućom sudskomedicinskom ili forenzičkom obukom, kao i specifične intervencije, predstavljaju veoma poželjan element hitne zdravstvene zaštite za žrtve trgovine ljudima. 
Majska tribina Bioetičkog društva Srbije “Trgovina ljudima – značaj sudsko medicinske ekspertize žrtava”, održana u utorak, 21.maja 2013.godine u Tribinskoj sali Doma omladine Beograda bila je posvećena potrebi angažovanja sudskomedicinskih eksperata i njihovoj ulozi u postupcima sa osobama koje su bile meta trgovaca ljudima.
Gosti su bili prof. dr Đorđe Alempijević sa Katedre za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr Ivana Meklvejn, glavna policijska inspektorka u Upravi granične policije MUP-a, Milan Miljojković, policijski savetnik i načelnik Odeljenja za suzbijanje ilegalnih migracija i trgovine ljudima u Upravi za strance, Policijske uprave za grad Beograd i Ana Tomašević Petrović, samostalna policijska inspektorka u istom odeljenju.
Žrtva može da bude svako, bez obzira na pol, rasu, uzrast i obrazovanje, a ljudima se najčešće trguje zbog seksualne eksploatacije, prinudnog rada, prosjačenja i trgovine organima, istaknuto je na ovoj dobro organizovanoj i veoma posećenoj tribini.
,,Tokom 2012. godine Odeljenje za suzbijanje kriminala i trgovine ljudima podnelo je tužilaštvu RS ukupno 18 krivičnih prijava za 36 krivičnih dela, protiv 28 izvršilaca. Tokom rada na tim prijavama identifikovano je 36 žrtava trgovine ljudima“, rekao je Milan Miljojković.
Žrtve su uglavnom osobe sa margine, iz osetljivih društvenih grupa i siromašnih sredina, što ih čini pogodnim za manipulaciju i samim tim za eksploatisanje.
Svi učesnici tribine istakli su značaj reintegracije žrtava u društvo, iako u većini slučajeva, ta lica nikada nisu ni bila integrisana u društvo, pa pored policijske angažovanosti zahteva i mišljenje medicinskih stručnjaka. Prof. dr Đorđe Alempijević sa Katedre za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu ističe značaj sudske medicine u prepoznavanju žrtava trgovine ljudima i učesnicima tribine je ukazao na osnovne fizičke pokazatelje koji ukazaju da je osoba žrtva trgovine ljudima.
Na kraju tribine, učesnici su zaključili da je problematika trgovine ljudima multidisciplinarna, i da se u nju moraju uključiti svi – od policije, medicinskih i socijalnih radnika, pa sve do običnih građana koji takođe mogu da imaju veliki udeo u suzbijanju ovog ,,fenomena 21. veka“.
Nastavak tribine Bioetičkog društva na ovu temu biće u oktobru. 

 

Majska tribina Bioetičkog društva Srbije “Trgovina ljudima – značaj sudsko medicinske ekspertize žrtava”, održana u utorak, 21.maja 2013.godine u Tribinskoj sali Doma omladine Beograda bila je posvećena potrebi angažovanja sudskomedicinskih eksperata i njihovoj ulozi u postupcima sa osobama koje su bile meta trgovaca ljudima.

Gosti su bili prof. dr Đorđe Alempijević sa Katedre za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr Ivana Meklvejn, glavna policijska inspektorka u Upravi granične policije MUP-a, Milan Miljojković, policijski savetnik i načelnik Odeljenja za suzbijanje ilegalnih migracija i trgovine ljudima u Upravi za strance, Policijske uprave za grad Beograd i Ana Tomašević Petrović, samostalna policijska inspektorka u istom odeljenju.

Žrtva može da bude svako, bez obzira na pol, rasu, uzrast i obrazovanje, a ljudima se najčešće trguje zbog seksualne eksploatacije, prinudnog rada, prosjačenja i trgovine organima, istaknuto je na ovoj dobro organizovanoj i veoma posećenoj tribini.

,,Tokom 2012. godine Odeljenje za suzbijanje kriminala i trgovine ljudima podnelo je tužilaštvu RS ukupno 18 krivičnih prijava za 36 krivičnih dela, protiv 28 izvršilaca. Tokom rada na tim prijavama identifikovano je 36 žrtava trgovine ljudima“, rekao je Milan Miljojković.

Žrtve su uglavnom osobe sa margine, iz osetljivih društvenih grupa i siromašnih sredina, što ih čini pogodnim za manipulaciju i samim tim za eksploatisanje.

Svi učesnici tribine istakli su značaj reintegracije žrtava u društvo, iako u većini slučajeva, ta lica nikada nisu ni bila integrisana u društvo, pa pored policijske angažovanosti zahteva i mišljenje medicinskih stručnjaka. Prof. dr Đorđe Alempijević sa Katedre za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu ističe značaj sudske medicine u prepoznavanju žrtava trgovine ljudima i učesnicima tribine je ukazao na osnovne fizičke pokazatelje koji ukazaju da je osoba žrtva trgovine ljudima.

Na kraju tribine, učesnici su zaključili da je problematika trgovine ljudima multidisciplinarna, i da se u nju moraju uključiti svi – od policije, medicinskih i socijalnih radnika, pa sve do običnih građana koji takođe mogu da imaju veliki udeo u suzbijanju ovog ,,fenomena 21. veka“.

Nastavak tribine Bioetičkog društva na ovu temu biće u oktobru. 

Komentari