SRPSKE KNjIGE U ČIKAŠKOJ BIBLIOTECI

U sklopu brojnih aktivnosti na polju međunarodne saradnje, Dom omladine Beograda je, u saradnji sa Ambasadom SAD, organizovao akciju doniranja knjiga na srpskom jeziku Gradskoj biblioteci u Čikagu (Chicago Public Library). U akciji u kojoj je sakupljeno tri stotine knjiga, učestvovale su i izdavačke kuće Zavod za izdavanje udžbenika, Arhipelag i Klio, kao i organizacije Srbija za mlade i Regionalna fondacija za mlade, čiji su članovi donirali knjige za svoje vršnjake u Čikagu.

Tim povodom, Dru Giblin, ataše za kulturu Ambasade SAD kaže da ovaj projekat predstavlja rezultat uspešne saradnje sa Domom omladine Beograda, koja će nastaviti da jača. Giblin je naglasio značaj aktivnosti koje su Ambasada SAD i Dom omladine Beograda u prethodnom periodu zajednički realizovali, poput posete Marše Ajvins, čuvene američke astronautkinje, ili pokretanje Aj-ti kutka kao mesta na kom mladi mogu da stiču nova znanja pomoću modernih tehnologija i da tako i sami dobijaju ideje za sopstvene poduhvate. Pored toga, Giblin je istakao važnost Beogradskog džez festivala, kao jednog od najvažnijih projekata Doma omladine Beograda, navodeći da je džez izvorno američka forma, te da Ambasada SAD od osnivanja podržava ovu manifestaciju. Kontinuirana saradnja ogleda se i u aktivnostima Američkog kutka u okviru Doma omladine, a Giblin je naveo da, sem u Beogradu, postoji još osam ovakvih mesta u Srbiji i da upravo to i jeste ono na čemu treba raditi: umrežavanje i upoznavanje kultura dveju zemalja.

Marko Stojanović, v.d. direktora Doma omladine Beograda kaže da je glavni cilj  akcije doniranja knjiga Gradskoj biblioteci u Čikagu uspostavljanje jačih veza između naših dveju nacija i unapređenje saradnje DOB-a i Ambasade SAD-a, ali i želja da našim mladima u dijaspori približimo kulturno nasleđe Srbije i da ih podseti na korene. Naime, zahvaljujući knjigama sakupljenim u ovoj akciji, mnogi mladi poreklom iz Srbije, oni koji su druga-treća generacija amerikanaca srpskog porekla biće u mogućnosti da čitaju knjige na ćirilici i da se upoznaju sa jezikom i kulturom svojih predaka. Naši ljudi koji žive u dijaspori su ambasadori srpske kulture, istakao je Stojanović. Navikli smo da tražimo i očekujemo da nama drugi daju, ali važno je da i mi darujemo druge, kaže Stojanović.

 

Giblin i Stojanović su složni u stavu da je bitno stvarati veze među ljudima i kulturama, te organizovati razmenu između zemalja, kako bismo bili u prilici da jedni od drugih učimo i da kasnije implementiramo novine u svojoj zemlji. Ne smemo zaboraviti da su Beograd i Čikago zbratimljeni gradovi i da mi nastavljamo i baštinimo veze koje su uspostavili Nikola Tesla i Mihailo Pupin koje naši narodi podjednako poštuju i slave.

Komentari