Seminar i radionica “Evropa i Kultura: teorija i praksa”

08. i 09. jun 2011. godine//Dom omladine, sala Amerikana

Organizacija: Kancelarija Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije – Tačka kulturnog kontakta/Cultural Contact Point Serbia

Polaznici seminara dobiće osnovne informacije o samom Programu i njegovom kontekstu u okviru nove kulturne strategije, o strukturi, pravnoj osnovi, glavnim ciljevima programa, proceduri odlučivanja i razumevanje svih elemenata projektnog formulara Programa Kultura 2007-2013.

Kao specijalni gosti na seminaru će učestvovati: Nil Peterson (Načelnik sektora za međunarodne odnose grada Liverpula), Džefri Braun (direktor EUCLID-a), Marijana Cvetković (STANICA-servis za savremeni ples), Predrag Popović (Član Organizacionog odbora projekta “Beograd 2020”). Pred kraj prvog dana seminara usledice i ConGa panel (Connexus Gatherings) – kratki paralelni sastanci/paneli (Beograd, London, Njujork) na kojima će stručnjaci iz sektora kulture razgovarati o različitim aktuelnim temama (ostali gradovi uz pomoć video streaminga). Drugi deo seminara biće na engleskom jeziku.

Više informacija na sajtu www.ccp-serbia.org

Komentari