REZULTATI KONKURSA GALERIJE DOMA OMLADINE BEOGRADA ZA IZLAGANJE U 2019. GODINI

Savet Galerije Doma omladine Beograda u sastavu Katarina Kostandinović (istoričarka umetnosti), Ivana Ivković (vizuelna umetnica), Jelena Mijić (vizuelna umetnica) i Jelena Pavićević (urednica likovnog programa Doma omladine Beograda) je na osnovu konkursnih prijava doneo odluku o projektima koji će ući u program Galerije u 2019. godini.

Od 68 pristiglih prijava, koje uključuju samostalne, kolektivne i kolaborativne umetničke projekte, izabrane su sledeće: 

 1. Vladimir Sekulić, Dečak u crvenom prsluku, samostalni umetnički projekat
 2. Branko Milisković, ATTENTION! HERE I AM 2, samostalni umetnički projekat
 3. Aleksandar Crnogorac, TransBalkan, samostalni umetnički projekat
 4. Sandra Lakićević, Anisotropy, samostalni umetnički projekat
 5. Mirza Dedać, Porno disonanca, samostalni umetnički projekat
 6. Aleksa Vitorović, All Pros, No Cons (kustoskinja Andrea Tešanović)
 7. Nina Ivanović, Udareni znakovi, Javno izlaganje, Zabrane, samostalni umetnički projekat

 Savet Galerije Doma omladine Beograda je za 2019. godinu predložio i projekte koji imaju za cilj podsticanje i intenziviranje dijaloga sa umetnicima iz regiona, kao i predstavljanje pojedinih umetnika i umetnica lokalnoj publici. Predloženi izlagači za narednu sezonu su:

 1. Selma Selman (BiH), samostalni umetnički projekat
 2. Small but Dangers (SLO), kolektivni umetnički projekat
 3. Voždovačka galerija, kolektivni umetnički projekat
 4. Žarko Aleksić, Hyperplastic, samostalni umetniči projekat
 5. Stefan Đorđević, Juvenile, samostalni umetnički projekat
 6. Goran Škofić i Gildo Bavčević, (Hrvatska) kolaborativni umetnički projekat

Saradnja sa Fakultetom likovnih umetnosti u Beogradu se nastavlja kroz 48. izdanje Izložbe crteža i skulptura malog formata. Takođe tradicionalno program čine i projekat Inter/Akcije u koji su uključeni i studenti završnih godina istorije umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu i Belgrade Photo Month.

Savet Galerije je kroz odabrane projekte imao za cilj da prikaže ispitivanje specifičnosti medija koje umetnici koriste kao sredstvo za izražavanje sopstvenih stavova. Odabrani projekti preispituju  savremene društvene, kulturalne i političke teme i na direktan način komuniciraju sa posmatračem, predstavljajući čitiljiv narativ koji korespondira sa savremenim umetničkim praksama. Kroz sagledavanje fenomena populističke kulture, potkulture i istraživanja granica masovnih medija u savremenoj kulturi, autori su kroz medij crteža, performansa, fotografije, slika i video radova predstavili aktuelna pitanja svrstana u ideološki kontekst, ali i u kontekst društveno-političke svakodvnevice.

Komentari