REZULTATI KONKURSA GALERIJE DOB ZA IZLAGANJE U 2013. GODINI

Savet likovne galerije Doma omladine Beograda za godinu 2013. radio je u sastavu: Una Popović kao predsednica saveta, istoričar umetnosti i kustos Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Maja Ćirić, istoričar umetnosti i nezavisni kustos, Saša Janjić, istoričar umetnosti i kustos nezavisne umetničke asocijacije Remont, kao članovi, u saradnji sa Bobanom Jevtićem, predstavnikom DOB-a i Draganom Palavestrom, istoričarem umetnosti i saradnikom za likovnu i primenjenu umetnost pri Sekreterijatu za kulturu Skupštine grada Beograda, kao stručnom komisijom pri savetu.

Savet i komisija pregledali su i analizom prijavljenih kandidata i predloženih portfolija opredelili se za 9 samostalnih termina.

1.    Naslov izložbe: „of Love, Tension and Other Minorities“, Autori izložbe: Andrea Palašti, u saradnji sa Vanjom Bucan i Borisom Lukićem
2.    Naslov izložbe: „Scene“, Digitalna a/v instalacija 2:21 min, 2012, Autor: David Suba
3.    Naslov izložbe : „Linea alba“, Autor: Katarina Alempijević
4.    Naslov izložbe : „Prvi put“, Instalacija u prostoru, Autor:  Maja Milovanović
5.    Naslov izložbe: „Silver force“, Digitalna štampa na alubondu, Autor: Marija Grahovac
6.    Naslov izložbe : „Dva orla, dve ribe“, Instalacija, Autor: Marko Salapura
7.    Naslov Izložbe: Bez naziva, Strip i ilustracije, digitalni print Autor: Nebojša Kojović
8.    Naslov izložbe: Bez naziva, skulpture, Autor: Nevena Vuksanović
9.    Naslov izložbe: „ JEDINSTVOčovek“, ambijetalna instalacija, Autor: Srđan Đurđević

Obrazloženje rada saveta:
Na konkurs za izlaganje u likovnoj galeriji Doma omladine za program 2013. godine pristiglo je 107 prijavljenih kandidata iz zemlje i inostranstva. Galerija Doma omladine Beograda nastoji da bude mesto prezentovanja mladih, tek nastupajućih autora ali isto tako i delovanja afirmisanih stvaraoca, inostranih umetnika, kolaborativnih i  kustoskih projekata. Kao mesto izlaganja galerija nastoji da preraste u zonu istraživanja i inovativnosti umetnika, umetničkih i kulturološko interdisciplinarnih projekata. Cilj programa izlaganja jeste da se lokalnoj ali i široj, regionalnoj i internacionalnoj sceni ukaže na recentnu umetničku produkciju i angažman u Srbiji.   

Radovi odabranih umetnika i umetnica aktivno preispituju lični, društveni i politički kontekst u kojem žive, komuniciraju i stvaraju.  Savet galerije ovim izborom sugeriše na delovanje i umetnički jezik koji je određen širim društvenim, istorijskim, mas- medijskim pa i ekonomskim  kontekstom, ali podstiće i prakse zasnovane na ideji autonomije umetničkog delovanja, formalne i plastičke osobenosti dela kroz koju nastoji da se uoči jasna i konkretna snaga artističkog pokretača kao osnovnog značenja. U izabranim radovima upravo se i primećuje analitičnost bavljenja samim jezičnim aspektima zadatog medija, sam čin i proces oblikovanja materije, forme. Plastičnost i formalnost se ne kriju već dodatno artikulišu, time dopuštajući da se uvide i sve nestabilnosti medija, a kroz to i priroda takve poetičke odluke.  Iz namerne „zaigranosti“ sa taktilnim i organskim, neposredno se otkriva ironija umetničke egzistencije i delovanja danas. Stanje produkcije umetničkog dela danas u Srbiji nije na zavidnom nivou a, takođe  ni druge objektivne sistemske okolnosti ne idu na ruku, godinama unazad ne postoji ozbiljan umetnički časopis otvoren za kritičko mišljenje, umetničko tržiste ne postoji, glavni muzeji su zatvoreni više godina zbog rekonstrukcije. Sve ovo jeste realnost kojoj mladi umetnik pristupa, nastojeći da je prevaziđe ali i da se suoći sa njom, tako da u radovima direktno se čita konkretno društveno – politička situacija, kako na lokalnom tako i na globalnom nivou. Uprkos svemu, radovi i inicijative govore i dalje o velikom potencijalu mladih umetnika, željom da se bez obzira na okolnosti ispolji i neguje kreativnost, upravo kao jedino moguće rešenje na zadatu situaciju, kao polje alternativnog i autonomnog delovanja.


Za savet Galerije DOB, Una Popović

 

Presednica saveta Galerije DOB, Una Popović, završava ove godine svoj četvorogodišnji mandat. Dom omladine Beograda zahvaljuje se Uni Popović na predanom radu i pomoći prilikom koncipiranja i realizacije programa Galerije. Nova presednica Saveta Galerije DOB je Maja Ćirić, a novi član saveta galerije je Ana Bogdanović.

Ana Bogdanović (1984) diplomirala je istoriju umetnostina Univerzitetu u Beogradu kao najbolji student Filozofskog fakulteta u generaciji 2008. Nakon usavršavanja na Bauhaus Sommerakademie uVajmaru i Freie Uneversität-¬u u Berlinu završila je master studije iz istorije umetnosti i vizuelne kulture na Humboldt Universität-¬u u Berlinu u okviru programa DAAD stipendije.

Autor je izložbi Made in Red Hooku Lucky Gallery uNjujorku, SAD (2010), Objekt H u Lage Egal galeriji u Berlinu (2011), Bez odlaganja u Galeriji KC Grada u Beogradu (2012) i Velika očekivanja u Galeriji Doma omladine Beograda (2012). Radila je u muzejima Deutsche Guggenheim i Alte Nationalgalerie, kao i u Johnen Galerie u Berlinu. Tekstove iz domena umetničke kritike objavljivala je za kunsttexte.de – Journal fuer Kunst- und Bildgeschichte, Danasu, YellowCab-u, SeeCult-u i Eurozine-u. Autor je više tekstova o radu umetnika mlađe generacije u Beogradu.

Komentari