REZULTATI KONKURSA GALERIJE DOMA OMLADINE BEOGRADA ZA IZLAGANJE U 2012. GODINI

Savet likovne galerije Doma omladine Beograda za godinu 2012. radio je u sastavu: Una Popović kao predsednica saveta, istoričar umetnosti i kustos Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Maja Ćirić, istoričar umetnosti i nezavisti kustos, Saša Janjić, istoričar umetnosti i kustos nezavisne umetničke asocijacije Remont, kao članovi, u saradnji sa Anjom Obradović, urednicom likovnog programa Doma Omladine Beograd i Draganom Palavestrom, istoričarem umetnosti i saradnikom za likovnu i primenjenu umetnost pri Sekreterijatu za kulturu Skupštine grada Beograda, kao stručnom komisijom pri savetu, pregledali su i analizom prijavljenih kandidata i predloženih portfolija opredelili se za 14 samostalnih termina.


1. Jelena Milo
2. Milorad Mića Stajčić
3. Ana Bogdanović (kustoska izložba)
4. Lea Vidaković
5. Nemanja Dopsaj
6. Radomir Djukanović i Dušan Stošić
7. Sabina Damiani
8. Darija Medić
9. Šejma Prodanović
10. Vedrana Ivanović
11. Irena Kelečević
12. Mihailo Vasiljević
13. Nađa Stamenović
14. Bojan Radojčić

Obrazloženje rada saveta:

Na konkurs za izlaganje u likovnoj galeriji Doma omladine za program 2012. godine pristiglo je 111 prijavljenih kandidata iz zemlje i inostranstva. Galerija Doma omladine Beograda nastoji da bude mesto prezentovanja mladih, tek nastupajućih autora ali isto tako i delovanja afirmisanih stvaraoca, inostranih umetnika, kolaborativnih i  kustoskih projekata. Kao mesto izlaganja galerija nastoji da preraste u zonu istraživanja i inovativnosti umetnika, umetničkih i kulturološko interdisciplinarnih projekata. Cilj programa izlaganja jeste da se lokalnoj ali i široj, regionalnoj i internacionalnoj sceni ukaže na recentnu umetničku produkciju i angažman u Srbiji.   

Savet galerije odabrao je sledeće autore za izlaganje u 2012. godini: Jelena Milo, Milorad Mića Stajčić, Ana Bogdanović (kustoska izložba), Lea Vidaković, Nemanja Dopsaj, Radomir Djukanović i Dušan Stošić, Sabina Damiani, Darija Medić, Šejma Prodanović, Vedrana Ivanović, Irena Kelečević, Mihailo Vasiljević, Nađa Stamenović, Bojan Radojčić.

Radovi odabranih umetnika i umetnica aktivno preispituju lični, društveni i politički kontekst u kojem žive, komuniciraju i stvaraju. Savet galerije ovim izborom sugeriše na delovanje i umetnički jezik koji je određen širim društvenim, istorijskim, mas- medijskim pa i ekonomskim  kontekstom, ali podstiće i prakse zasnovane na ideji autonomije umetničkog delovanja, formalne i plastičke osobenosti dela kroz koju nastoji da se uoči jasna i konkretna snaga artistikog pokretača kao osnovnog značenja.

U odabranim projektima, a gledano kroz predstojeći celogodišnji program galerije DOB, može se uočiti program koji nastoji da obuhvati  i da širi utisak onoga što je na lokalnoj i regionalnoj sceni trenutno. Predloženi projekti  teže kako formalnim, konkretnim materijalnim prizorima tako i stoje u domenu konceptualnih aspekta umetnčkog dela i izložbi, ujedno sa sobom povlačeći i preispitujući bitno drugačije tehničke i materijalne uslove, likovne produkcije i vizuelna izlaganja. U predloženim projektima prisutna je otvorenost prema eksperimentalnim oblicima, preispitivanje lične i društvene istorije, ideja ka komunikaciji umetničkog dela u širem socijalnom kontekstu. Nije zanemarljivo kao činjenicu spomenuti, upravo i zbog vrlo prisutnog i čitljivog u nekoličini odabranih projekta – trag egsitencijalnog iskustva većine umetnika mlađe generacije, koje je obeleženo kompleksnom kulturološkom i političkom situacijom. Nastojeći da ga prevaziđu, oni ili ulaze u koštac sa datim, tako da radovi postaju mesto suštinski važnih rasprava o kulturnim, umetničkim i političkim problemima, ujedno i kroz komparacije drugog, ostalih evropskih sredina ili pak kao polje alternativnog delovanja, traže stvojevrsnu ditancu ka alternativnoj kulturu i autonomiju delovanja unutar svog sveta.

Savet galerije: Una Popović, Maja Ćirić, Saša Janjić

Komentari