Seminar “Uloga tumača i prevodioca u životu lica oštećenog sluha“

Seminar organizuje jedno od najstarijijih priznatih udruženja tumača Srbije – Udruženje tumaća za lica oštećenog sluha Srbije UTLOSS, u saradnji sa Domom omladine Beograda. Ovim seminarom želimo da široj javnosti ukažemo na svakodnevne probleme u komunikaciji u životu gluvih i nagluvih, na samu ličnost gluvih i nagluvih i ulogu tumača i prevodioca u njihovom životu.

Želimo i da pojasnimo način rada, prevođenja i pomoći koju svaki tumač i prevodilac ima u obavezi da pruži svakoj osobi oštećenog sluha.

Molimo zainteresovane da svoj dolazak potvrde na mejl utloss@gmail.com

 

Komentari