PROTOKOL O SARADNJI DOMA OMLADINE BEOGRADA I KANCELARIJE ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Danas je u Domu omladine Beograda potpisan Protokol o saradnji između ove ustanove kulture i obrazovanja i Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije

Protokol su potpisali Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava u Vladi Republike Srbije i Marko Stojanović, vršilac dužnosti direktora Doma omladine Beograda.

 

Potpisivanjem ovog protokola uspostavlja se programska saradnja između ove dve institucije, sa ciljem da zajedničkim naporima i aktivnostima, kroz proces edukacije u omladinskoj populaciji Beograda i Srbije, podižu svest o važnosti poštovanja ljudskih i manjinskih prava.

 

Marko Stojanović, v.d. direktora Doma omladine Beograda, zahvalio se Suzani Paunović i zaposlenima u Kancelariji za ljudska i manjinska prava jer su prepoznali sve na čemu ova institucija radi: „Dom omladine Beograda izgrađen je pre pedeset godina na osnovama tolerancije, prepoznavanja i poštovanja ljudskih prava. Naše je da nastavimo ono što je započeto, da učinimo ponosnima one koji su postavili osnove ovog kulturno-obrazovnog centra. U ovoj kući se slobodno izražavaju sve nacionalne manjine, kao i osobe sa invaliditetom. Na primer, godinama uspešno sarađujemo sa romskom manjinom, kao i sa Udruženjem Hrvata u Beogradu. Svi programski prostori Doma omladine Beograda dostupni su osobama sa invaliditetom. Nedavno smo u jednu od naših sala uveli induktivnu petlju, sistem koji osobama sa oštećenjem sluha omogućava praćenje naših tribina i radionica. Nadamo se da ćemo ih uskoro imati u svim prostorima Doma omladine.“ Stojanović je istakao da se u Domu omladine Beograda već nekoliko godina zaredom održava festival LGBT filma Merlinka, a nedavno je premijerno izvedena i predstava Merlinkina ispovest. „Činimo i činićemo sve da se najviši standardi toleracije, razumevanja i poštovanja ljudskih prava, preko mladih ljudi koji jesu budućnost ove zemlje, uvedu u naše društvo,“ zaključio je Stojanović.

 

Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, izrazila je zadovoljstvo povodom potpisivanja Protokola i istakla činjenicu da Dom omladine Beograda uvek pokazuje otvorenost i spremnost za bavljenje pitanjima antidiskriminacije i tolerancije. „U junu prošle godine Vlada Republike Srbije usvojila je Strategiju prevencije i zaštite od diskriminacije. Sledeći bitan korak koji treba preduzeti je rad na terenu, koji je najbolji pokazatelj borbe protiv dikriminacije. Svetski dan Roma je prva manifestacija koju ćemo organizovati u saradnji sa Domom omladine u narednom periodu, ali imamo u planu i organizovanje velikog festivala nacionalnih manjina, na kom bi svi pripadnici manjina imali priliku da pokažu svoje različitosti.“

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava je istakla da je, po poslednjim istraživanjima, stopa diskriminacije i netolerancije među mladima visoka i da je saradnja sa Domom omladine Beograda jedan od načina da se borimo za tolerantniju i humaniju Srbiju.

 

Kancelarija za ljudska i manjinska prava i Dom omladine Beograda, između ostalog, zajednički će raditi na organizovanju tribina i predavanja, kao i besplatnih radionica i seminara, u vezi sa temama iz oblasti ljudskih i manjinskih prava.

 

 

Komentari