Predstava: “PIHTIJE SU NA TERASI”

“Pihtije su na terasi” je komedija koja na kritički, ali lucidan i ironičan način govori o uticaju modernog načina života na pojedinca, čineći ga deindividualizovanim i nesnađenim, ali pre svega smešnim u zastranjivanjima. Suočeni sa potrebom uklapanja u širu zajednicu koju vide kao uslov egzistencije, likovi su naterani da preispituju, a zatim i pogaze sva svoja uverenja, što dovodi do potpune samorazgradnje.
Cena ulaznice: 350 dinara

Taj salto mortale događa se pred našim očima i čini da se zapitamo kakav je to svet u kome postoji neprekidni sukob dostojanstva čoveka sa potrebom da preživi. Kroz bračnu raspravu Mitre i Stevana i proslavu Nove godine s gošćama, od kojih im zavisi posao, videćemo odraz  sopstvenih života. A odrazu je lakše smejati se nego liku…

Tekst: Miša Premović
Režija: Miroslav Nikolić
Igraju: Sonja Goranović, Miša Premović, Miona Stojanović, Nevena Sarić-Pavlović i Miroslav Nikolić
Ton / svetlo majstor: Predrag Ljubenović

Komentari