Predstava: LAŽA

Predstava studenata Filozofskog fakulteta u Beogradu. Cena ulaznice: 200 dinara.

PLAUT I NjEGOV LAŽA: Tit Makcije Plaut živeo je stvarao u III i II veku pre n.e. Sačuvana nam je dvadeset jedna njegova komedija. Poput Molijera, bio je pravi pozorišni čovek, sa darom i sposobnošću da zasmeje i zaokupi gledaoca.

Što nimalo nije bilo lako jer je rimska publika znala da sa predstave ode na obližnji boks-meč, trkne po vruće lepinje ili pak da prednost nekom incidentu u gledalištu. Dešavalo se i da je glumac morao da nadvikuje auditorijum. Plaut je, ipak, prekrarajući grčke originale, ali i dodajući rimski duh (sal Romanus), uspevao da publici drži pažnju,da je razgale, da bude popularan. Scene iz novoantičke komedije su menjane, prilagođavane, radnja se odvijala na grčkom tlu, ali Plautov vrcavi i neobuzdani jezik davao im je rimsku svežinu.

Brilijantan dijalog Plautov u Laži (Pseudolus), koji ostaje briljantan i u prevodu Vojina Nedeljkovića pomaže da se, bolje nego na hiperrealističkom platnu, pokažu likovi, ma kako oni u rimskoj komediji tipizirani bili. Ah, ti likovi! Laža, rimski dosetljivi Pura-Moca, zvrk i vidra uskih ulica, koristoljubivi a opet dobrodušni pomagač nesrećnog Čede, koga je ljubav sputala i u Gordijev čvor svezala. Pa svodnik Badža, čija filozofija unekoliko podseća na onu Euripidovog Kiklopa:”Ne žrtvujem nijednom bogu sem sebi samom i najvećem božanstvu – trbuhu svom.” Onda Tata-Sima koji odbija da prizna:”Bejah, sine, isti, jer san život kuša.” Tu je i komšija Toza, mudrijaš epikurejac, koji jedino i može prizvati u Tata-Simino sećanje njegovu razuzdanu mladost. Grabiša je naizgled vojnik – opasnik, ali ipak ostaje samo muva u mreži velikog pauka Laže. Roza, Čedina ljubav, lepa je i vešta, čuva dozu negdašnje čednosti, ali zna šta joj je cilj. Šteta je što za Daču Driblera nema više prostora jer bi njegovi i Lažini dueli (svejedno što su na istoj strani) bili prava poslastica. Zaplet Laže je uobičajen, a rasplet predvidiv. Ipak, likovi i (opet kažem) sjajan dijalog čine da ovu komediju patimo bez daha, kao uzbudljivi triler.  
    
I još nešto. Plautovi likovi se vrlo uspelo obraćaju publici. Videli smo mnogo puta kako to može da zvuči lažno i izveštačeno. Ali ovde, s duhom i samoironijom piščevom i prevodiočevom, i to je hvale vredno.

Dakle, pogledajte predstavu! Plautov Laža prvi put na srpskom jeziku i na srpskim scenama! Zdušno aplaudirajte samo ako vam se svidi. Uveren sam da hoće.

 
Gordan Maričić

Prevod: Vojin Nedeljković
Adaptacija i režija: Gordan Maričić
Organizacija: Marijana Bakić
Stručni konsultant: Orsat Ligorio

IGRAJU:
LAŽA, Tata-Simin rob – Stefan Geić
ČEDA, Tata-Simin sin – Siniša Simić
BADžA, vlasnik kupleraja – Natasja Čičić / Adriana Puača (Filološka gimnazija)
ROZA, jedna od prostitutki – Kristina Stanković
TATA –SIMA, gospodin u godinama: Isidora Tolić
KOMŠIJA TOZA, Tata – Simin vršnjak – Bogdan Živković
GRABIŠA, sluga vojnika Makedonca – Zoran Krstić
DAČA DRIBLER, dovitljivi rob – Žarko Mladenović

 

Komentari