POD TEATAR Projekat ”Druga tačka pogleda”

POZORIŠTE PONEDELJKOM U DOMU OMLADINE BEOGRADA.
Cena ulaznice: 200 dinara.

20:00 – 20:15 Das Wedgwood Teebesteck/ Vedžvudski pribor za čaj` po priči Milorada Pavića. Adaptacija i prevod na nemački profesorka Tijana Biorac.
20:15 – 21:15 Das Kabarett: Die größten Geheimnisse der Welt/ Kabare: Najveće misterije sveta’

Projekat ”Druga tačka pogleda” je umetničko edukativni projekat POD Teatra u III beogradskoj gimnaziji. Sa decom radimo procesno, što znači, da su svi ”materijali” njihove lične priče, razmišljanja, pitanja, koja nastaju kroz čitanje, gledanje, slušanje, raznih dela umetnosti nemačke kulture. Na kraju svake školske godine, imamo predstavu, koja se izvodi na nemačkom jeziku. Svrha pokretanja ovakvog projekta je korišćenje Teatra kao didaktičkog sredstva i metoda koji omogućava učenicima usvajanje kreativnog jezika, tehnika i komunikacionih principa Teatra, stvarajući u isto vreme posebno plodno polje za usvajanje ne – uobičajenih metoda učenja i produbljivanja tema od posebnog interesa sa ljudskog i naučnog stanovišta. Na ovaj način Teatar postaje direktno sredstvo Ličnog Razvoja mladog čoveka, dajući mu ujedno mogućnost praktičnog, aktivnog otkrivanja i življenja smisla, duha i duše jednog jezika. Za realizovanje ovog projekta, veliku zahvalnost dugujemo direktorki III gimnazije Dragani Vasić i profesorki nemačkog jezika Tijani Biorac.

Nova predstava ”Kabare: Najveće misterije sveta / Das Kabarett: Die größten Geheimnisse der Welt”je nastala iz procesa rada na Brehtu a govori o Vrednostima ljudskim, prijateljstvu, Bogu, ljubavi, smrti kao najvećim misterijama sveta.

 

Kad bi ajkule bile ljudi, naravno, imale bi umetnost. Bilo bi izložbi predivnih slika čeljusti ajkula u slavnim bojama. Pozorišta na morskom dnu bi prikazivala ribice heroje kako ponosno uplivavaju u čeljusti akjule uz melodičnu muziku koja draži njihove uši i velike misli koje uspavljuju njihova čula. Ukratko, more bi postalo civilizovano tek kada bi ajkule bile ljudi. 

B.Breht

Komentari