Multimedijalna koreodrama “Rasterajmo pesmom mrak! Neka bude svetlost!”

Projekat je nastao kao deo prakse studenata Fakulteta za medije i komunikacije, u okviru predmeta Menadžment kulturnih projekata, koji vodi prof. dr. Sanja Petričić. U cilju socijalne inkluzije slepih osoba i osoba sa oslabljenim vidom, provešće vas i naše junake kroz priču TAME, ISIJAVANJA I SVETLOSTI.

Kroz program se provlači lajtmotiv borbe svetlosti i tame, koji na kraju ostavlja publici izbor da li pobeđuje svetlost ili tama. Centralni deo programa, predstavljen simbolično kao ISIJAVANJE, prelaz iz mraka u svetlost, jeste muzički deo programa koji naglašava značaj umetnosti i muzike u borbi sa unutrašnjim i spoljnim nedaćama na putu ka pronalaženju sebe, dok radio monodrama daje celovitost početku i kraju ovog programa.

Tim Ratnici svetlosti:

Branislava Petrov, organizator projekta

Mario Jurešić, tehnička podrška

Emilija Gajić, tehnička podrška

Program:

Radio monodrama „Staza bespuća“, Branislava Petrov, Mario Jurešić

„Keep holding on“, Avril Lavigne

„Airplane accident“, Slobodan Brkić

„Vjera naša, vjera stara“, Vladika Nikolaj

„Pesma kosovskih junaka“, narodna izvorna pesma

„Sa Kosova zora sviće“, Ljubomir Ljuba Manasijević

„Proleće u parku“, Nada Brkić

„Kraj potoka“, narodna izvorna pesma

„Sonatina“, Clementi

„Summer wine“, Lee Hazlewood

„Let it go“, Kristen Anderson

„Danse macabre“, Camille Saint-Saëns

Radio monodrama „Cvet će uvenuti, ali seme ostaje“, Branislava Petrov, Mario Jurešić

„Tamni vilajet“, Boško Živanović

Učesnici:

Brkić Slobodan

Brkić Nada

Prokić Kristina

Radovanović Ivana

Petrović Pavle

Despotović Anđela

Simić Lazar

VELIKO HVALA

…. Fakultetu za medije i komunikacije!

…. profesorki dr. Sanji Petričić, na znanju, pomoći i podršci koju mi je pružila tokom organizovanja ovog projekta!

…. Domu omladine Beograda!

…. Mariju Jurešiću na tehničkoj pomoći tokom organizovanja i prilikom izvođenja projekta!

 

Komentari